Əsas səhifə Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis-AccessBank

  Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis-AccessBank

  71
  Paylaş

  Posted 4 years ago

  Vergilər üzrə Menecer və ya Mütəxəssis

  Əsas funksiyaları:

   Bankın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı aylıq, rüblük və illik vergi hesabatların hazırlanması və göndərilməsi;
   Bank üzrə vergi və dövlət sosial müdafiə fonduna ödənişlərin müəyyən edilməsi və aparılmasına nəzarət;
   Vergi orqanı tərəfindən aparılan səyyar vergi yoxlamalarında bankı təmsil etməklə yoxlama prosesində iştirak edilməsi;
   Bankın vergi hesablaşmaları ilə əlaqədar daxili tranzit hesablarına və bankla dövlət büdcəsi arasında olan hesablaşmalara daimi nəzarət;
   Bankda aparılan mütəmadi kənar audit yoxlamaları üçün zəruri məlumatların hazırlanıb təqdim edilməsi;
   Vergi orqanından bankın öhdəlikləri və vəzifələri ilə əlaqədar daxil olan məktub və sorğuların araşdılması və cavablandırılması;
   Vergilər ilə bağlı baş ofis və filiallardan daxil olan sorğuların cavablandırılması.

  Namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblər:

   Ali təhsil;
   Ən azı 5 il müddətində mühasibatlıq sahəsində iş təcrübəsi;
   Yaxşı səviyyədə Azərbaycan və rus dilləri biliyi;
   Vaxtı mükəmməl idarə etməyi bacarmaq;
   Ünsiyyətcillik, iş qabiliyyəti, inadkarlıq, tez öyrənmə bacarığı;
   Məsuliyyət, problemləri cəld həll etmək bacarığı
   Excel və Word kompüter proqramları və elektron poçtu ilə işləmək bacarığı.

  Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

  Менеджер или Специалист по налогам

  Основные функции:

   Подготовить и отправить месячные, квартальные и годовые налоговые отчёты о финансово-хозяйственной деятельности Банка;
   Контролировать определение и совершение оплаты налогов и выплат в государственный фонд социальной защиты;
   Представлять Банк при мобильных налоговых проверках, проводимых налоговым органом;
   Регулярно контролировать внутренние транзитные счета Банка по налоговым расчётам, а также расчёты между банком и государственным бюджетом;
   Подготовить и утвердить необходимую информацию для регулярных внешних аудиторских проверок, проводимых в банке;
   Рассмотреть и ответить на письма и запросы, поступившие от налоговых органов касательно обязательств и задач банка;
   Ответить на запросы, поступившие из Головного Офиса и филиалов по поводу налогов.

  Требования к кандидатам:

   Высшее образование;
   Опыт работы в бухгалтерской сфере не менее 5 лет;
   Хорошее знание азербайджанского и русского языков;
   Умение правильно управлять временем;
   Общительность, работоспособность, настойчивость, умение быстро учиться;
   Ответственность, умение оперативно решать проблемы;
   Умение работать с компьютерными программами Excel и Word, и электронной почтой.

  Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

  Tax Manager or Specialist

  Principal functions:

   Preparing and sending monthly, quarter and annual tax reports about the Bank’s financial-economic activity;
   Controlling determination and payment of taxes and amounts to the state social protection fund;
   Representing the Bank at mobile tax inspections implemented by a tax authority;
   Regularly controlling the Bank’s internal transit accounts on tax calculations as well as accountings between the Bank and state budget;
   Preparing and approving necessary information for regular audit inspections held in the Bank;
   Reviewing and responding the letters and requests sent from tax authorities regarding the Bank’s obligations and tasks;
   Responding the tax requests sent from the Head Office and branches.

  Requirements for pretenders:

   High education;
   At least 5-year experience of working as book-keeper;
   Good knowledge of Azerbaijani and Russian languages;
   Time-management ability;
   Communicability, working capacity, persistence, fastly learning skills;
   Responsibility, ability of operatively solving the issues;
   Ability of working with Excel, Word and e-mail.

  Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

  Job Features

  Job CategoryMühasib

  Apply Online