Əsas səhifə IT Senior Security Applications Administrator-Azerconnect LLC

  IT Senior Security Applications Administrator-Azerconnect LLC

  80
  Paylaş

  Posted 4 years ago

  IT Senior Security Applications Administrator

  About the vacancy

  Company : Azerconnect
  Division : Information Technologies
  Work graphic : Standart
  Deadline to apply: 30.09.2019
  Employment type : Permanent

  Your main job responsibilities

  * To participate in the implementation of new platforms and technologies in assessing appropriate security risks and addressing countermeasures
  * To implement and administrate different security toolsets for the discovery of potential vulnerabilities
  * To assess periodically the IT infrastructure and IT security cheks with different security tools
  * To analyze and react to security incidents, alerts and logs coming from monitoring systems, and operation
  * To research and recommend new security technologies, trends and vulnerabilities for continuous improvement
  * To maintain data security, confidentiality and integrity
  * To manage 3rd party vendor and provider relationships/agreements/services
  * To provide regular reports about assessments and security incidents, clearly communicate security findings, risk levels and recommended remediation
  * To ensure effective interworking with teams in IT and other departments for outstanding issues, to improve support quality and SLA conditions

  Your education and work experience

  * University degree (in Information Technologies is preferred)
  * At least 5 years of work experience in Information Technologies
  * 2 years of work experience in IT Security

  Your skills and competencies

  * Microsoft (MCP,MCSA), Red Hat (RHCSA,RHCE) certificates are preferred
  * Security+, CCNA Security, CİSSP certificates are preferred
  * Knowledge of MS Active Directory,MS Exchange 2003/2010/2013, Windows 2003/2008/2012/2016
  * Knowledge of Linux (RHEL, Oracle Linux, Suse), Solaris,BSD
  * Analytical skills
  * Excellent knowledge and experience in security standards and practices
  * Experience with relevant WAN/LAN technologies, server virtualization, storage, security technologies, and databases
  * Strong experience with Change and Release Management and ITIL Frameworks
  * Excellent knowledge of Storage Area networks and protocols (FCP,FCIP,FCoE), multi-pathing technologies (MPIO), disks, volumes, mount points
  * Knowledge of basic system administration (*NIX,Windows)
  * Knowledge of Azerbaijani (Fluent), English (Intermediate) and Russian (Intermediate)

  How to apply?

  Please send your CV to [email protected] e-mail address.

  Applications without “IT Senior Security Applications Administrator” in email subject will not be considered.
  Applications will be reviewed against position requirements and only shortlisted candidates will be contacted

  İT təhlükəsizlik proqramları üzrə böyük administrator

  Vakansiya haqqında

  Şirkət : Azerconnect
  İdarə : İnformasiya Texnologiyaları
  İş qrafiki : Standart
  Son müraciət tarixi: 30.09.2019
  Müqavilə müddəti : Daimi

  Sizin əsas vəzifə öhdəlikləriniz

  * Müvafiq təhlükəsizlik risklərini ölçmək və həll yolları təqdim etmək üçün istifadə olunan yeni platforma və texnologiyaların tətbiqində iştirak etmək
  * Pontensial boşluqların aşkar edilməsi məqsədilə müxtəlif təhlükəsizlik platformalarını tətbiq və idarə etmək
  * Müntəzəm olaraq müxtəlif təhlükəsizlik sistemləri vasitəsilə İT infrastruktur və İT təhlükəsizlik yoxlanışlarını həyata keçirmək
  * Monitorinq sistemlərindən və əməliyyat mərkəzlərindən gələn təhlükəsizlik insidentlərini, həyəcan siqnallarını, loqları təhlil etmək və onlara reaksiya vermək
  * Davamlı təkmilləşmə üçün təhlükəsizliklə bağlı yeni texnologiyaları, istiqamətləri və boşluqları araşdırmaq və lazımi məsləhətlər vermək
  * Məlumatların təhlükəsizliyini, məxfiliyini və bütövlüyünü təmin etmək
  * Vendor və provayderlərlə münasibətləri/müqavilələri/xidmətləri idarə etmək
  * Qiymətləndirmələr və təhlükəsizliklə bağlı hadisələr haqqında müntəzəm hesabatlar vermək, nəticələr, risk səviyyəsi və lazımi həllər haqqında aydın məlumat vermək
  * Xüsusi mövzular, texniki dəstəyin keyfiyyətinin və SLA şərtlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə İT və digər departamentlərlə əməkdaşlıq etmək

  Sizdən tələb olunan təhsil və iş təcrübəsi

  * Ali təhsil (İnformasiya Texnologiyları üzrə üstünlük hesab olunur)
  * İnformasiya Texnologiyaları sahəsində ən azı 5 illik iş təcrübəsi
  * İT təhlükəsizlik sahəsində 2 illik iş təcrübəsi

  Sizdən tələb olunan bacarıq və səriştəliklər

  * Microsoft (MCP,MCSA), Red Hat (RHCSA,RHCE) üzrə sertifikatlar üstünlük hesab olunur
  * Security+, CCNA Security, CİSSP üzrə sertifikatlar üstünlük hesab olunur
  * MS Active Directory,MS Exchange 2003/2010/2013, Windows 2003/2008/2012/2016 üzrə biliklər
  * Linux (RHEL, Oracle Linux, Suse), Solaris,BSD üzrə biliklər
  * Analitik bilik
  * Təhlükəsizlik standartları və təcrübələri sahəsində mükəmməl bilik
  * Müvafiq WAN/LAN texnologiyaları, serverin virtuallaşdırılması, saxlama və təhlükəsizlik texnologiyaları, verilənlər bazası üzrə təcrübəyə malik olmaq
  * Dəyişikliklərin və buraxılışların idarə edilməsi və ITIL çərçivələri üzrə böyük təcrübəyə malik olmaq
  * Verilənlərin saxlanması şəbəkələri ( Storage Area networks) və protokolları (FCP,FCIP,FCoE), çox yollu texnologiylar (MPİO), disklər,həcmlər,fayl sistemlərinin birləşdirilmə nöqtələri üzrə mükəmməl bilik
  * Sistem inzibatçılığı biliyi (*NX,Windows)
  * Azərbaycan dili (Səlis), İngilis dili (orta)və Rus dili (orta) biliyi

  Müraciət etmək üçün

  CV-nizi [email protected] mail ünvanına göndərməyinizi xahiş edirik
  Başlıqda “İT təhlükəsizlik proqramları üzrə böyük administrator” qeyd olunmayan müraciətlər nəzərə alınmayacaqdır.Müraciətlər vakansiyanın tələblərinə əsasən dəyərləndiriləcək və yalnız seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır.

  Job Features

  Job Categoryİnformasiya Texnalogiyaları

  Apply Online