Əsas səhifə Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri-AccessBank

  Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri-AccessBank

  57
  Paylaş
  Acess Bank
  Acess Bank

  Posted 4 years ago

  Maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin rəhbəri

  Öhdəliklər:

   Aşağıdakıların təmin olunması üzrə maliyyə hesabatlılığı şöbəsinin işçi heyətinin gündəlik fəaliyyətini idarə etmək:
   Məlumatların vaxtlı-vaxtında toplanması;
   Ali rəhbərlik, xarici tərəfdaşlar, tənzimləyicilər və s. üçün aylıq hesabatların tərtib edilməsi;
   Əlavə məlumatların / hesabatların təqdim olunması üçün digər departamentlərlə əməkdaşlıq;
   Əllə icra olunan proseslərin sürətləndirilməsi və hesabat prosesinin avtomatlaşdırılma səviyyəsinin artırılması imkanlarının müəyyən edilməsi.
   Hesabat departamentinin fəaliyyətini tənzimləyən daxili prosedurlarını tətbiq etmək və mütəmadi qaydada yeniləmək;
   Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının (BMHS) tələblərinə uyğun şəkildə mühasibat uçotu siyasəti ilə əlaqədar sənədləri tərtib və tətbiq etmək və qoruyub saxlamaq;
   Maliyyə hesabatları və mühasibat uçotu ilə əlaqədar kənar auditorlarla əlaqə saxlamaq, audit prosesini bankdaxili strategiyalarla və qərarlarla tənzimləmək; auditin nəticələri ilə əlaqədar illik maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında fəal iştirak etmək;
   BMHS-na müvafiq surətdə hesabatların hazırlanması üzrə aralıq daxili prosesləri tənzimləmək və illik auditə hazırlığı düzgün təşkil etmək.

  Tələblər:

   Mühasibatlıq / maliyyə ixtisası üzrə magistr dərəcəsi
   Mühasibatlıq / maliyyə hesabatları sahəsində ən azı 2 illik iş tərcübəsi. Auditor şirkətləri ilə əməkdaşlığın mövcudluğuna üstünlük verilir;
   BMHS prinsiplərini, mühasibat uçotu və hesabatlılıq üzrə tənzimləyici tələbləri peşəkar səviyyədə bilmək və onları şərh etməyi, Bankın mütəmadi maliyyə hesabatlarına tətbiq etməyi bacarmaq;
   Microsoft Excel və digər MS Office proqramları ilə peşəkar səviyyədə işləmək bacarığı;
   İngilis dilini peşəkar səviyyədə bilmək;
   Mükəmməl analitik bacarıq, təfsilatlara qarşı yüksək diqqətcillik;
   Komandada işləmək, iş prosesində heyət üzvlərini təkmilləşdirməyə çalışmaq;
   Mükəmməl ünsiyyət vərdişləri;
   Nizam-intizam qaydalarına və vaxt çərçivəsinə riayət etmək bacarığı.

  Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz

  Руководитель Отдела Финансовой Отчётности

  Обязанности:

  – Управление ежедневной деятельностью персонала отдела финансовой отчетности по обеспечению:
   своевременного сбора данных;
   подготовки ежемесячной отчётности для руководства, внешних партнёров, регуляторов и т.д.;
   сотрудничества с другими департаментами и предоставлению дополнительной информации / отчётов;
   определению возможности ускорения процессов, совершаемых вручную, и повышения уровня автоматизации процесса отчётности.
  – Применение и регулярное обновление внутренних процедур, регулирующие деятельность департамента финансовой отчетности;
  – Составление, применение и хранение документов по политике бухгалтерского учета в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
  – Взаимодействие со внешними аудиторами по вопросам финансовых отчётов и бухгалтерского учёта, координация процесса аудита с внутрибанковской стратегией и решениями;
  – активное участие в подготовке ежегодного финансового отчета по итогам аудита;
  – Налаживание промежуточных внутренних процессов по подготовке отчетности в соответствии с МСФО и правильная организация подготовки к ежегодному аудиту.

  Требования:

   Степень магистра по бухгалтерской / финансовой специальности
   Не менее 2-летний опыт в области бухгалтерии / финансовой отчётности. Предпочтительно опыт сотрудничества с аудиторскими компаниями;
   Профессиональные знания принципов МСФО, регуляторных требований бухгалтерского учета и отчетности в сочетании с умением интерпретировать их и применить к регулярным финансовым отчётам Банка;
   Профессиональные навыки работы с Excel и прочими программами MS Office;
   Знание английского языка на профессиональном уровне;
   Хорошие аналитические способности, повышенное внимание к деталям;
   Умение работать с командой, стремясь развивать членов команды в рабочем процессе;
   Хорошие коммуникационные навыки
   Дисциплинированность, умение строго соблюдать временные рамки.

  Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

  Job Features

  Job CategoryBank

  Apply Online