Əsas səhifə İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator-AccessBank

  İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator-AccessBank

  83
  Paylaş
  Acess Bank
  Acess Bank

  Posted 4 years ago

  İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) üzrə Operator 

  Öhdəliklər

   Telefon və ya e-poçt vasitəsilə texniki yardım istəyən müştərilər üçün ilk əlaqə nöqtəsi kimi xidmət etmək
   Diaqnostik üsulları və əlaqədar sualları istifadə edərək uzaqdan problemləri həll etmək
   Problemə və istifadəçilər tərəfindən verilən məlumatlara əsaslanan optimal bir həll tapmaq
   Problemin həlli prosesi ilə addım-addım müştərini məlumatlandırmaq
   İKT xidmətləri haqqında dəqiq məlumat vermək
   Jurnalda hadisələri və problemləri və onların həllini qeyd etmək
   Sorğunun statusunun icrasını izləmək
   İstifadəçilərdən daxil olan rəyləri və təklifləri müvafiq komanda üzvlərinə yönəltmək
   Proseduraların inkişafına dair təkliflər irəli sürmək

  Tələblər

   Ofis avtomatlaşdırma sistemlərlə, məlumat bazalarla təcrübə və uzaqdan idarəetmə bilikləri
   Kompüter sistemləri, mobil qurğular və digər texniki məhsulların yaxşı anlaşılması
   Əsas texniki problemləri təyin etmək və həll etmək bacarığı
   İngilis, Azərbaycan və Rus dillərini bilməsi
   Əla ünsiyyət bacarıqları
   Müştəri-yönümü və sakit xasiyyət
   İnformasiya texnologiyaları və ya əlaqəli sahədə bakalavr dərəcəsi (arzuolunandir)

  Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

   

  Оператор службы Технической Поддержки ИТ (Хелп-деск)

  Обязанности

   Служить в качестве первой точки контакта для клиентов, обращающихся за технической помощью по телефону или по электронной почте
   Выполнять удаленное устранение неисправностей с помощью диагностических методов и соответствующих вопросов
   Находить оптимальное решение, основанное на проблеме и деталях, предоставляемых пользователями
   Пошагово проводить клиента через процесс решения проблемы
   Определять и эскалировать нерешенные вопросы на следующий уровень поддержки
   Предоставлять точную информации об ИТ-продуктах или услугах
   Регистрировать события и проблемы и их разрешение в баг-трекинговой системе
   Прослеживать исполнения запросов пользователей, держа обратную связь
   Обрабатывать отзывы и предложения от пользователей и направлять соответствующим лицам в команде
   Предлагать возможные улучшения в процедурах

  Требования

   Хорошее понимание компьютерных систем, мобильных устройств и других технических продуктов
   Возможность диагностики и решения основных технических проблем
   Знание английского, азербайджанского и русского языков
   Отличные коммуникативные навыки
   Ориентированность на клиента и спокойный характер
   Степень бакалавра в области информационных технологий или схожей области (желательно)

  Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

   

  IT Help Desk Operator

  Responsibilities

   Serve as the first point of contact for customers seeking technical assistance over the phone or email
   Perform remote troubleshooting through diagnostic techniques and pertinent questions
   Determine the best solution based on the issue and details provided by customers
   Walk the customer through the problem-solving process
   Direct unresolved issues to the next level of support personnel
   Provide accurate information on IT products or services
   Record events and problems and their resolution in bug-tracking system
   Follow-up and update customer status and information
   Pass on any feedback or suggestions by customers to the appropriate internal team
   Identify and suggest possible improvements on procedures

  Required Skills

   Good understanding of computer systems, mobile devices and other tech products
   Ability to diagnose and resolve basic technical issues
   Proficiency in English, Azerbaijani and Russian
   Excellent communication skills
   Customer-oriented and cool-tempered
   BSc/BA in IT, Computer Science or relevant field (preferable)

  Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

  Job Features

  Job CategoryBank, Operator

  Apply Online