Əsas səhifə İşçi heyətinin seçilməsi üzrə menecer-AccessBank

  İşçi heyətinin seçilməsi üzrə menecer-AccessBank

  86
  Paylaş
  Acess Bank
  Acess Bank

  Posted 4 years ago

  İşçi heyətinin seçilməsi üzrə menecer

  Namizədlərə qarşı irəli sürülən tələblər:

   İşçi heyətinin seçilməsi üzrə baş mütəxəssis və ya menecer vəzifəsində, yüksək rəqabət şəraitində və dinamik mühitdə işçi heyətinin seçilməsi və işəgötürənin reklam olunması sahəsində ən azı 3 illik iş təcrübəsi;
   İşəgötürənin reklam olunmasında və işçi heyətinin seçilməsində insan resursları üzrə təcrübə və meylləri bilmək;
   İnsan Resurslarının idarə olunması sahəsində və ya digər müvafiq sahədə bakalavr / magistr dərəcəsi; insan resursları sahəsində sertifikatın mövcudluğuna (SPHR, GPHR və s.) üstünlük verilir;
   Aşkar liderlik və ünsiyyət qabiliyyəti, şəxsiyyətlərarası münasibətlər saxlamaq bacarığı
   İşçi heyətinin seçilməsi üzrə yüksək ixtisaslı komandaya rəhbərlik edilməsində özünü doğrultmuş və uğurlu təcrübə və gələcəkdə bazarın ən yaxşı istedadlarını cəlb etmək və qoruyub saxlamaq bacarığı;
   MS PowerPoint, Word və Excel proqramlarında işləmək bacarığı
   Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilmək

  Əsas öhdəlikləri:

   Yüksək ixtisaslı namizədlər üçün hərtərəfli və məqsədli strategiyalar işləyib hazırlamaq və rəhbərlik etmək
   İstedadların axtarılması və uğurun planlaşdırılması yolu ilə Banka adekvat işçi heyəti seçmək
   Karyera proqramları, iş yerləri haqqında elanlar, şəbəkə mövcudluğu və s. vasitələrlə namizədlərin təcrübələrini idarə etmək
   Təşkilatın dinamik tələbatlarına cavab verə biləcək işçi heyətinin seçilməsi üzrə ümumi komanda yaratmaq və ona rəhbərlik etmək
   Kompensasiyalar və məşğulluq meylləri də daxil olmaqla, rəqabətli mühitə uyğunlaşmağı bacarmaq  Treninqlərə tələbatları qiymətləndirmək və yeni əməkdaşlar üçün həyata keçirilən proqramları koordinasiya etmək
   İşçi heyətinin seçilməsi üzrə büdcəni planlaşdırmaq və ona nəzarət etmək.

  Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

   

  Менеджер по подбору персонала

  Основные требования к позиции:

   Не менее 3-летний опыт работы в области набора персонала и рекламирования работодателя в качестве старшего специалиста или менеджера по подбору персонала в условиях высокой конкуренции и динамической среде
   Знание практики и трендов по человеческим ресурсам в рекламировании работодателя и подборе персонала
   Степень бакалавра / магистра в области Управления Человеческими Ресурсами или соответствующей сфере; наличие сертификата в области человеческих ресурсов (SPHR, GPHR и т.д.) приветствуется
   Наглядные лидерские и коммуникационные способности, умение поддержать межличностные отношения
   Доказанный и успешный опыт руководства высококвалифицированной командой по подбору персонала с дальнейшим привлечением и сохранением лучших талантов рынка
   Умение работать на программах MS PowerPoint, Word и Excel
   Знание английского, русского и азербайджанского языков

  Основные обязательства:

   Разработать и руководить всесторонними и целевыми стратегиями по подбору персонала для квалифицированных кандидатов
   Обеспечить подбор адекватного персонала в Банк путём поиска талантов и планирования успеха
   Управлять практикой кандидатов посредством карьерных программ, объявлений о рабочих местах, сетевого присутствия и т.д.
   Создать и руководить общей командой по подбору персонала, способной отвечать динамическим потребностям организации
   Уметь приспособиться к конкурентной среде, включая компенсации и тренды занятости  Оценивать потребности в тренингах и координировать программы, осуществляемые для новых сотрудников
   Планировать и контролировать бюджет по подбору персонала

  Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!

   

  Recruitment manager

  Main requirements to the positions:

   At least 3 years of work experience in selection, recruitment and employer branding as a senior recruiter or manager in a highly competitive and dynamic environment
   Knowledge of human resources practices and trends in Employer branding and Recruitment
   BSc/MSc in Human Resources Management or relevant field or certification in any HR relevant fields (SPHR, GPHR, etc.) is desirable
   Demonstrable leadership abilities, communication and interpersonal skills is a must
   A proven and successful experience leading a high-performing recruiting team resulting in the acquisition and retention of top talents in the market
   Proficient at MS PowerPoint, Word and Excel
   Fluent in English, Russian and Azerbaijani

  Main responsibilities:

   Lead and develop comprehensive, targeted recruitment strategies for qualified candidates.
   Ensure that the bank is adequately staffed through talent pipeline and succession planning
   Create and manage seamless candidate experience via career programs, job announcement, web presence, etc
   Lead, mentor, and build a collaborative Recruiting team that can meet the dynamic demands of organization
   Stay connected to the competitive landscape, including compensation and employment brand trends
   Assess training needs and coordinate onboarding program for all new employees
   Plan and monitor Recruitment budget

  Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected].
  Please indicate the job title in the subject line!

  Job Features

  Job CategoryBank, Menecer

  Apply Online