Üç icra hakimiyyəti tender elan edib

Date:

Paylaş:

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti

Qaraçuxur qəsəbəsi, Əhməd Mehbalıyev küçəsindəki Neftçilər parkının təmiri və yenidənqurulması işlərinin yerinə yetirilməsinin satınalınması məqsədilə AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu (Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Park küçəsi 30,əlaqələndirici şəxs: Mehman Hüseynovdan, telefon: 452-39-10 (202) ) nömrəli ünvandan ala bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
Suraxanı RİH-in bank rekvizitləri:
Аdı: Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti
H/h: AZ61CTRE00000000000002517531
VÖEN:1900131081
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Коd: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;
-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-tender təklifinin bank zəmanəti zərflər açılan tarixdən ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
-tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 14 avqust 2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 24 avqust 2018-ci il saat 18.00-a qədər yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklif zərfləri 27 avqust 2018-ci il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Park küçəsi 30 nömrəli ünvanda açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.


Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti

2018-ci ildə (225411) inventarların alınması ilə əlaqədar AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lоt üzrə keçiriləcəkdir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda qeyd olunan lot üzrə öz yazılı tender təkliflərini imzalanmış və möhürlənmiş şəkildə ikiqat zərfdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyyarlara üstünlük veriləcəkdir:
– aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, analoji işlərdə təcrübəsi, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi və maliyyə vəziyyəti.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lоt üçün 200 (iki yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sоnra Azərbaycan dilində tərtib оlunmuş əsas şərtlər tоplusunu tender kоmissiyasından ala bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs Əhmədоv Rəhimdil Qılınc оğlu, telefоn: (018) 655 14 48
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kоd: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T CTREAZ22
Təşkilat: Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti
H/h: AZ14CTRE00000000000002516631
VÖEN: 2900054881
Büdcə səviyyəsinin kodu 7y
İqtisadi təsnifat 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən sоnra ən azı 30 bank günü qüvvədə оlmalıdır;
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi həcmində bank təminatı zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə оlmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin оlmaması haqqında müvafiq vergi оrqanından arayış;
-iddiaçının sоn bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi оrqanları tərəfindən təsdiq оlunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçının sоn bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüqüqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
-iddiaçının sоn bir ildə analоji işlər üzrə təcrübəsi və pоtensial imkanı haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib оlunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə оlunmalıdır).
Tender prоseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
Tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədlər (tender təklifi, bank zəmanəti və iş qrafiki istisna оlmaqla) 14 avqust 2018-ci il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanəti isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 24 avqust 2018-ci il saat 17.00-a qədər, Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan prоspekti 9 nömrəli ünvanda Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim edilməlidir.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim оlunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 27 avqust 2018-ci il saat 15.00-da Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan prоspekti 9 nömrəli ünvanda Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin iclas zalında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iclasda iştirak edə bilərlər.


Qax Rayon İcra Hakimiyyəti

Mənzil fondunun təmirinin satınalınması üçün AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Qax şəhərinin Heydər Əliyev prospektindəki 1b, 1v, 1q nömrəli və Ş.Rustaveli küçəsindəki 14 nömrəli kommunal yaşayış binalarının həyətlərində asfalt-beton örtüyün təmirinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32 nömrəli (əlaqələndirici şəxs: Elbrus Tağıyevdən, telefon: 0242553392) ünvandan ala bilərlər.
İştirak haqqı 150 manatdır.
H/h:AZ 20 İİB 32051019447100201171
VÖEN: 4300015071
Bank: “Kapital Bank”ın Qax filialı
Kod: 200714
VÖEN: 9900003611
M/H: AZ 37 NABZ 01350100000000001944
S.W.İ.F.T: AİİBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;
-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz həcmində) zərflər açılan tarixdən ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 1 avqust 2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 8 avqust 2018-ci il saat 18.00-a qədər Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklif zərfləri 9 avqust 2018-ci il saat 11.00-da Qax şəhəri, Azərbaycan prospekti 32 nömrəli ünvanda açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Oxşar yazılar

5 günə biznes qurmaq… – MÜSAHİBƏ

"İş Qurdu" layihəsinin növbəti qonağı "Ninja Kids Club"un təsisçisi Həvva xanım olub. https://www.youtube.com/watch?v=YxRFfsHEV-A&ab_channel=Maffinagency

“Evimi satıb işçilərin maaşını verdim” – MÜSAHİBƏ

"İş qurdu" komandası olaraq Şəki sakini "Qinyatogulları" arıçılıq təsərrüfatının sahibi Lətif Qinyətoğlunun qonağı olduq. Lətif bəy bizə arıçılıq biznesini...

Naxçıvanda yeni qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslərin sayı 36 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan MR-da 1 441 yeni vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət...

Azərbaycanda bu il mehmanxanalar 86.6 faiz istifadəsiz qalıb

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə keçirilmiş gecələmələrin sayı 2022-ci ilin eyni dövrü ilə...