Əsas səhifə Biznes Nəzəriyyə və həyatın acı həqiqəti

Nəzəriyyə və həyatın acı həqiqəti

682
Paylaş

Kantoroviç (1975-ci ildə Nobel mükafatı namizədi) zavodun işini necə optimallaşdırmağa çalışırdı.

1938-ci ildə tikinti materialı olan fanerlərin səmərəli istifadəsi məsələsində məsləhət verən Kantoroviç, bir çox xətti bərabərliklər və  bərabərsizliklər şəklində çox sayda məhdudiyyət mövcud olduğu tədqirdə işin bir çox dəyişənlərin xətti formasını maksimuma çatdırmaq probleminə gətirdiyini başa düşdü.

Kantoroviç tərəfindən faner təbəqəsinin kəsilməsi üçün ən yaxşı üsul təklif olunduqdan sonra, bu metodu polad təbəqələrin kəsilməsinə də tətbiq etməyə çalışdılar.

Fabriklərdən  birinin istehsalında optimallaşdırma metodları tətbiq edildikdən sonra mühəndislər performansı yaxşılaşdırmağa müvəffəq oldular, lakin bununla yanaşı, mənfi nəticələr ortaya çıxdı:

  1. Sosialist planlaşdırma sistemi hər il plandan artıq yerinə yetirməyə öyrəşmişdi. Təklif olunan metodda isə bu mümkün deyildi – çünki hesablama nəticəsində maksimum məhsullarlıq nəzərə alınmışdı.
  2. Zavod artıq materiallardan qalan tullantılar üzrə planı verə bilmirdi. Çünki kəsmə prosesi optimal şəkildə aparırdı.