Əsas səhifə Biznes sahələri Texnologiya Məlumatları min il saxlamağa imkan verəcək sistem hazırlanıb

Məlumatları min il saxlamağa imkan verəcək sistem hazırlanıb

155
Paylaş

Məlumatların saxlanılması sahəsində müasir texnologiyalar, demək olar ki, öz pik həddinə çatıb. Buna görə alimlər artıq bir neçə ildir ki məlumat daşıyıcısı qismində dezoksiribinuklein turşusu (DNT) üzərində təcrübə aparırlar.

Harvard Universitetinin mütəxəssisləri isə məlumatların orqanik molekullara yazılması və oradan oxunması sistemini hazırlayıblar ki, bu da məlumatları min il saxlamağa imkan verəcək. Bioloqlar müxtəlif sayda aminturşularından ibarət olan oliqopeptidlərdən istifadə ediblər.

Bu məqsədlə 384 ədəd kiçikölçülü oyuqdan ibarət metal lövhədən istifadə edilib. Məlumatların hər bir baytı oliqopeptidlərin kombinasiyaları kimi təqdim edilir. Müəyyən molekul oyuqda olduğu halda, o, 1 kimi, əks halda 0 kimi oxunur. Yəni hər bir oyuqda bir simvolu və ya pikseli kodlaşdırmaq mümkündür.

Bu üsuldan istifadə edən mütəxəssislər 400 KB tutumunda məlumatı yazmağa və oxumağa nail olublar. Sözügedən texnologiya məlumatları hələ ki saniyədə 8 bit sürətlə yazmağa, 20 bit sürətlə isə oxumağa imkan verir. Dəqiqlik 99,9% təşkil edir.