Gömrükdə leqallaşma, yoxsa qiymət artımı? –ARAŞDIRMA

Date:

Paylaş:

2016-2018-ci illərin timsalında idxal əməliyyatlarının müqayisəli analizi
2018-ci ildə gömrük statistikasında 2 vacib məqam diqqəti çəkdi:  1) əvvəlki ilə nisbətən ölkəyə əmtəə idxalı təxminən 35% və ya 2.9 mlrd. dollar artdı və müstəqillik tarixində ilk dəfə idxalın ümumi dəyəri 11.5 mlrd. dollara yaxnınlaşdı; 2) gömrük orqanlarl vasitəsilə dövlət büdcəsinə yığımların məbləği 826 mln. manat yaxud 32% artaraq indiyədək toplanmayan bir səviyyəyə – 3.4 mln. manata çatdı.
 
Azərbaycanda ixrac əməliyyatları demək olar ki, gömrük vergi və rüsumlarından azad edildiyi üçün xarici ticarətdən büdcəyə ödənişlər əsas etibarı ilə idxal hesabına formalaşır. Bu baxımdan gömrük əməliyyatlarından büdcə daxilolmalaırn artımı bilavasitə idxalın genişlənməsi hesabına baş verib.
 
İdxalın birdən-birə kəskin şəkildə artması nə ilə bağlıdır?
 
Ekspert müzakirələrində fərqli arqumentlər səslənir. Məsələn, fərziyələrdən biri budur ki, 2015-2017-ci ildə iqtisadiyyatda geriləmənin başa çatmasının ardınca 2018-ci ildə iqtisadi fəallıq bərpa edildi və iqtisadi artım idxalın artımını da stimullaşdırdı. Digər arqument budur ki, 2018-ci ildə Gömrük Komitəsinin yeni rəhbərliyi sayəsində xarici ticarət əməliyyatlarının şəffaflaşması istiqamətində addımlar atılmağı başladı və bunun sayəsindəə gizli idxal dövriyyəsinin leqallaşması baş verdi. Nəhayət, belə iddialar var ki, leqallaşma ilə bərabər idxal olunan əmtəələrə kütləvi şəkildə “minimum  qiymətlər”in tətbiqi idxal dövriyyəsini də şişirdir. Doğrudur,  gömrük orqanlarının “minimum  qiymət” siyasəti uzun illərdir mövcuddur. Lakin idxal dövriyyəsinin leqallaşması ilə paralel invoys qiymətərinə nisbətən daha yüksək qiymətlərin tətbiqi rəsmi statistikada daha yüksək məbləğdə idxal həcminin qeydə alınmasına səbəb olur.

Bu versiyalardan hansı daha doğrudur və reallığı əks etdirir? Hər halda bu suala xarici ticarət fəaliyyətilə məşğul olan biznes dairələri daha obyektiv cavab verə bilər. Lakin dəyər ifadəsində idxalın 35%-ə yaxın artımı faktdır və təqdim edilən yazıda daha çox artımın hansı əmtəə qrupları üzrə və  hansı miqyasda baş verdiyini araşdırmağa cəhd olunub.
 
2018-ci ildə gömrük sistemində baş verən əsas dəyişikliklər
            
Əgər gerçəkdən da idxalın artımı leqallaşma hesabına təmin edilibsə, bu zaman cavabı maraq doğuran əsas sual budur ki, il ərzində hüquqi baxımdan gömrük sistemində leqallaşmaya rəvac verən hansı hüquqi addımlar atıldı və ya yeni hüquqi mexanizmlər yaradıldı?
Uzun illər xarici ticarətlə məşğul olan subyektlərin əsas narazılığı gömrük brokerlərinin fəaliyyəti ilə bağlı olmuşdur. Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2017-ci tarixli 386 saylı qərarı ilə gömrük brokerlərinin fəaliyyətini tənzimləyən əsasnamə ləğv edildi.
2018-ci ilin iyununda ölkə prezidentinin sərəncamı ilə idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiqləndi.  Plana əsasən il ərzində sistemin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı aşağıdakı addımlar atıldı:
 

  • xarici ticarət fəaliyyətinə ortaq nəzarətin təşklilə bağlı Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə işçi qrupların və alt işçi qrupların yaradılması

  • malların elektron formada əvvəlcədən bəyan edilməsi sisteminin tətbiqi;

  • gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində “bir pəncərə” sisteminə qoşulan dövlət orqanları arasında sənəd mübadiləsinin təkmilləşdirilməsi;

  • vergi və gömrük ödənişlərindən azadolunma hallarına nəzarət mexanizminin təşkili;

  • Gömrük Komitəsinin “Gömrük Xidmətinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi”nin idxal-ixrac məlumatlarına dair alt informasiya sistemlərinə real vaxt rejimində aidiyyəti orqanların çıxışının təmin edilməsi;

  • rüsumsuz ticarət mağazalarına nəzarətin təşkilində vergi orqanlarının iştirakı;

  • idxal-ixrac əməliyyatlarında xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçılarına dair risklərin idarə olunması sisteminin təşkili;

 
Bu tədbirlərlə yanaşı Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi dəyişdirildi və quruma yeni sədr təyin edildi. Komitənin strukturunda dəyişiklik baş verdi və regional gömrük idarələrinin, eləcə də ixtisaslaşmış təsisatlaırn yenidən təşkili həyata keçirildi.
İdxalın leqallaşmasında, həmçinin büdcəyə ödənişlərin kəskin artımında bu dəyişikliklərin payının hansı səviyyədə olmasını qiymətləndirmək hələlik tezdir və belə görünür 2019-cu ilin yekunları da bu qiymətləndirmə üçün gərək olacaq.
 
Gömrük əməliyyatlarında baş verən əsas dəyişikliklər
Rəsmi şəxslərin qənaətinə görə, gömrük sistemində dəyişikliklər artıq 2017-ci ildən start götürmüşdü. Bununla da qeyri-leqal xarici ticarət dövriyyəsi və büdcədən yayındırmalar üçün sonuncu il 2016-cı ilin odluğuna işar edilir. Oha görə də FED.az-ın Analitik Qrupu 2016 və 2018-ci illər üzrə idxal əməliyyatlarının müqayisəsi əsasında xarici ticarətdə baş verən dəyişikliyi izləməyə çalışıb.  Araşdırma zamanı həm natural göstəricilər, həm də dəyər ifadəsi baxımından idxalında ciddi dəyişiklik olan 370 mal yarımqrupu nəzərdən keçirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, 2016-2018-ci illərdə Azərbaycana 1200-dən artıq mal yarımqrupu çərçivəsində 4500-ə yaxın adda əmtəə idxal edilib.
 
Statistik monitorinq seçilmiş və idxalın əhəmiyyətli dərəcədə artdığı əmtəələr üzrə idxalın ümümi dəyəri 2016-cı ildə 3.8 mlrd. dollar (bütün idxalın 44%-i), 2018-ci ildə idə 7.8 mlrd. dollar (bütün idxalın 68%-i) təşkil edib. Göründüyü kimi, analizin obyekti olna mal yarıqrupları üzrə idxalın dəyərində 2.9 mlrd. dollardan artıq və ya 35%-lik artım baş verib. Nəzərə alsaq ki, idxalın ümum dəyərində artım da cəmi 3.1 mırd. dollar təşkil edib, deməli əsas dəyişiklikər də seçilmiş mal yarımqrupları çərçivəsində baş verib.     
 
Nisbətən kiçik artımların (təxminən 20-30%) idxal mllarına tələbatın artması ilə bağlı olması real görünə bilər. Lakin elə mal yarımqruplaır var ki, 2 il ərzində idxalın dyərində 3-5 dəfə, hətta bəzi yarımqrupları üzrə 8-10 dəfə artım qeydə alınıb. Şübhəsiz ki, bu mənzərə daha çox idxalda leqallaşma ilə bağlı hipotezlərin reallıq əmsalını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Doğrudur, elə məhsulları var ki, onların idxalının kəskin artımı müəyyən layihələrin və ya dövlət sifarişlərinin icrası ilə də bağlı ola bilər. Məsələn, 2018-ci ildə Azərbaycan hökuməti Neft Fondu vasitəsilə öz qızıl ehtiyatlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdi və ona görə il ərzində qızıl külçə idxalının dəyəri birdən-birə az qala 20 dəfə artdı. Yaxud dövlət infrastruktur layihələri ilə bağlı dəmiryolununun ehtiyacları üçün bəzi mal yarımqrupları üzrə idxakın dəyərində 5-6 dəfəlik artımlar müşahidə edilib. Yəni bu əmtəələr davamlı olaraq hər il gətirilmir deyə onların illər üzrə müqayisəsi real mənzərəni təhrif edə bilər və bu nümunələrin timsalında idxalda leqallaşma ilə bağlı nəticələr çıxarmaq doğru olmaz. Lakin daima idxal edilən, biznesin və ev təsərrüfatlarının istehlakını qarşılayan hazır və məhsullaırn və ya xammal-materilların idxalının dəyəri birdən birə kəskin genişlənirsə, bu artıq leqallaşma ilə bağlı gümanaları araşdırmaq üçün mühüm səbəbdir.
 
Məsələn,  0201 mal yarımqrupu üzrə iribuynuzlu heyvan ətinin idxal dəyəri 10 dəfəyə,  1003 mal yarımqrupu üzrə arpa idxalının dəyəri 8 dəfəyə, 0302 mal yarımqrupu üzrə balıq ətinin idxal dəyəri 3 dəfəyə yaxın artıb.
Aşağıda təqdim edilən cədvəldə bütün dəyişikliklər müqayisəli şəkildə həm dəyər, həm də faiz ifadəsində təqdim edilib.  ,        
 
 
İdxalın dəyərində baş verən dəyişikliklər, 2018-ci ildə 2016-cı ilə nisbətən
 

Kodlar

Mal yarımqrupları

İdxalın dəyəri, min dollar

Fərq, 2018-ci ildə 2016-cı ilə nisbətən

2016

2018

min dollarla

%-lə

  0102

  Diri iribuynuzlu heyvanlar

22780

44822.47

22042.5

96.8

  0104

  Diri qoyunlar və keçilər

2962

7155.43

4193.4

141.6

  0105

  Diri ev quşları, yəni Gallus domesticus növlü ev toyuqları, qazlar, hindtoyuqları, firəngtoyuqları

2611

4995.77

2384.8

91.3

  0201

  İribuynuzlu heyvan əti, təzə və ya soyudulmuş

245

2988.02

2743.0

1119.6

  0202

  İribuynuzlu heyvan əti, dondurulmuş

13371

22047.5

8676.5

64.9

  0203

  Donuz əti, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş

1971.5

2706.19

734.7

37.3

  0207

  Ev quşlarının əti və ət əlavələri, təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş

20377

38769.88

18392.9

90.3

  0209

  Yavan ətdən ayrılmış donuz piyi və ev quşunun piyi, əridilməmiş və ya başqa üsulla hasil edilməmiş, təzə, dondurulmuş, duzlu, qurudulmuş və ya hisə verilmiş

2119

2593.08

474.1

22.4

  0302

  Təzə və ya soyudulmuş balıq, balıq filesi və başqa balıq əti istisna olmaqla

943.3

2750.33

1807.0

191.6

  0304

  Balıq filesi və digər balıq əti (qiymə daxil olmaqla), təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş

1125

1750.85

625.9

55.6

  0306

  Xərçəngkimilər, diri, təzə, dondurulmuş, qurudulmuş, duzlu və ya duzlu suya qoyulmuş; qaynar suda və ya buxarda bişmiş zirehli xərçəngkimilər; xərçəngkimilərdən hazırlanmış, qida üçün yararlı qaba və narın un və qranullar

846

1448.17

602.2

71.2

  0401

  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən

1671.5

2403.38

731.9

43.8

  0402

  Süd və qaymaq, qatılaşdırılmış və ya şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olan

6363

10249.11

3886.1

61.1

  0403

  Ayran, çürümüş süd və qaymaq, yoqurt, kefir və digər fermentləşdirilmiş və ya qıcqırdılmış süd və qaymaq

10630

12639.89

2009.9

18.9

  0404

  Süd zərdabı; südün təbii komponentlərindən hazırlanan digər məhsullar

691.9

916.38

224.5

32.4

  0405

  Kərə yağı və digər süddən hazırlanmış yağlar; südlü pastaları

48384

69690.03

21306.0

44.0

  0406

  Pendirlər və kəsmik

18803.5

24228

5424.5

28.8

  0407

  Quş yumurtası, qabıqlı, təzə, inkubasiya üçün mayalanmış, konservləşdirilmiş və ya suda bişirilmiş

5497.2

9144.52

3647.3

66.3

  0407

  Digər təzə quş yumurtaları, qabıqlı

716.5

1125.24

408.7

57.0

  0602

  Başqa canlı bitkilər, gövdəcik və şitillər, göbələk telləri

9946

20531.34

10585.3

106.4

  0603

  Kəsilmiş güllər və qönçələr, buket düzəltmək üçün yararlı və ya dekorativ məqsədlər üçün, təzə, qurudulmuş, boyanmış, ağardılmış və ya başqa üsullarla hazırlanmış

3885.5

6262.22

2376.7

61.2

  0709

  Digər tərəvəz, təzə və ya soyudulmuşlar

3668

4749.01

1081.0

29.5

  0801

  Hindqozu, Braziliya fındığı, keşyü fındığı, təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş

1054

1333.16

279.2

26.5

  0802

  Digər qoz-fındıq, təzə və ya qurudulmuş, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş, qabıqla və ya qabıqsız

11433

21996.7

10563.7

92.4

  0803

  Banan, plantayn daxil olmaqla, təzə və ya qurudulmuş

17889

26829.86

8940.9

50.0

  0804

  Xurma, əncir, ananas, avokado, quayava, manqo və manqostan və ya qarsiniya), təzə və ya qurudulmuş

5784

10447.25

4663.3

80.6

  0805

  Sitrus meyvələri, təzə və ya qurudulmuş

17018

27744.22

10726.2

63.0

  0809

  Ərik, albalı və gilas, şaftalı, gavalı və göyəm, təzə

3018

3907.17

889.2

29.5

  0810

  Digər meyvələr, təzələr

1590

2102.87

512.9

32.3

  0813

  Qurudulmuş meyvələr, qurudulmuş meyvə və qozların qarışıqları

4729

5557.07

828.1

17.5

  0901

  Qəhvə, qovrulmuş və ya qovrulmamış, kofeinlə və ya kofeinsiz; qəhvə qəhvə dənəsinin qabığı; tərkibində hər hansı bir nisbətdə qəhvə olan qəhvə əvəzediciləri

1204

1935.91

731.9

60.8

  0902

  Çay, aromatik dad əlavələri və ya onlarsız

44734

49807.33

5073.3

11.3

  0910

  Zəncəfil, zəfəran, kurkuma, kəklikotu (kəkotu), dəfnə yarpağı, karri və sair ədviyyatlar

869

1537.29

668.3

76.9

  1003

  Arpa

306

2560.5

2254.5

736.8

  1006

  Düyü

31795

36431.25

4636.3

14.6

  1107

  Səməni, qovrulmuş və ya qovrulmamış

5501

7718.4

2217.4

40.3

  1202

  Yer fıstığı , qovrulmamış və ya hər hansı başqa üsulla hazırlanmamış, qabığı təmizlənmiş və ya təmizlənməmiş

1391

1853.22

462.2

33.2

  1206

  Günəbaxan toxumu, xırdalanmış və ya xırdalanmamış

2952

4073.48

1121.5

38.0

  1207

  Digər yağlı bitkilərin toxumları və meyvələri, xırdalanmış və ya xırdalanmamış

3215

6613.3

3398.3

105.7

  1209

  Əkin üçün toxumlar, meyvələr və sporlar

6572

12746.35

6174.4

93.9

  1509

  Zeytun yağı və onun fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən

858

1441.43

583.4

68.0

  1513

  Kokos (kopra) yağı, palma özəyi və ya babassu yağı və onların fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmədən

404

1369.72

965.7

239.0

  1516

  Heyvan və ya bitki mənşəli piylər və yağlar və onların fraksiyaları, tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış

612

1543.89

931.9

152.3

  1517

  Marqarin; heyvan və ya bitki piylərindən və ya yağlarından hazırlanmış qida üçün yararlı qarışıqlar və hazır məhsullar

18452

29407.94

10955.9

59.4

  1601

  Ətdən, ət əlavələrindən hazırlanan kolbasalar və analoji məhsullar; onların əsasında hazır qida məhsulları

6889

9380.18

2491.2

36.2

  1602

  Ətdən, ət əlavələrindən və ya qandan hazırlanan hazır və ya konservləşdirilmiş digər məhsullar

4673

7520.79

2847.8

60.9

  1604

  Hazır və ya konservləşdirilən balıq; nərə balığı kürüsü və onun balığ kürüsü dənəciklərindən hazırlanmış əvəzediciləri

6961

8675.3

1714.3

24.6

  1806

  Şokolad və tərkibində kakao olan digər hazır ərzaq məhsulları

44878

62466.11

17588.1

39.2

  1902

  Makaron məmulatları, isti emal olunmaya məruz qalan və ya qalmayan, başqa üsulla hazırlanan spagetti, makaron, əriştə, rajki, klyotsklar, ravioli, kannelloni, kuskus

6630

9223.89

2593.9

39.1

  1904

  Hazır ərzaq məhsulları, dənli bitkilərin toxumlarının şişirdilməsi və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış

2968

4563.31

1595.3

53.8

  1905

  Çörək, unlu qənnadı məmulatları, pirojnalar, peçenye və digər çörək-bulka və unlu qənnadı məmulatları; əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli həbləri

42071

57073.82

15002.8

35.7

  2001

  Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə etməklə konservləşdirilmiş tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq və bitkilərin yeyilən hissələri

1500

1801.59

301.6

20.1

  2004

  Digər tərəvəzlər, sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, dondurulmuş

1943

3009.35

1066.4

54.9

  2005

  Digər tərəvəzlər, hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, sirkəsiz və ya sirkə turşusuz, dondurulmamış

8794

11731.83

2937.8

33.4

  2007

  Cemlər, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz püresi, meyvə və ya qoz pastası, o cümlədən şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə olunmaqla

1780

2395.15

615.2

34.6

  2008

  Meyvələr, qoz-fındıq və bitkilərin yeyilən hissələri, başqa üsulla hazırlanan və ya konservləşdirilən, tərkibində şirinləşdirici maddələr və spirt əlavələri olan və olmayan

5945

7442.54

1497.5

25.2

  2101

  Qəhvə, çay və mate çayının ekstraktları və konsentratları, onların əsasında hazır məhsullar; qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə əvəzləyiciləri və ekstraktları

5399

8022.89

2623.9

48.6

  2103

  Sousların hazırlanması üçün məhsullar və hazır souslar; dad əlavələri və qarışıq ədviyyatlar; xardal tozu, hazır xardal

12728

16279.4

3551.4

27.9

  2105

  Dondurma və digər yeyinti buz növləri, tərkibində kakao olan və ya olmayan

2991

3809.2

818.2

27.4

  2106

  Başqa yerdə adları çəkilməyən və ya təsnif olunmayan ərzaq məhsulları

26378

39958.27

13580.3

51.5

  2202

  Sular, mineral və qazlı sular daxil olmaqla, şəkər və ya digər şirinləşdirici və ya dad-aromatik maddələr əlavə edilən və başqa spirtsiz içkilər

39473

64026.05

24553.1

62.2

  2203

  Səməni pivəsi

3951

4973.84

1022.8

25.9

  2208

  Denaturasiya olunmamış etil spirti, 80 həcm %-dən az spirt qatılığı ilə; spirtli tinkturalar, likörlər və digər spirtli içkilər

6623

8489.71

1866.7

28.2

  2304

  Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan cecələr və bərk tullantılar, üyüdülmüş və ya üyüdülməmiş

32336

49739.71

17403.7

53.8

  2309

  Heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar

7518

12562.63

5044.6

67.1

  2401

  Tütün xammalı; tütün tullantıları

735

4364.65

3629.7

493.8

  2403

  Digər sənayedə emal olunmuş tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri; homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün ekstraktları və essensiyaları

5488

8825.73

3337.7

60.8

  2501

  Duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil olmaqla) və təmiz natrium xlorid; dəniz suyu

1758

2402.2

644.2

36.6

  2505

  Bütün növlərdən olan təbii qum, rənglənmiş və ya rənglənməmiş

1859

2359.52

500.5

26.9

  2511

  Təbii barium sulfatı (barit); təbii barium karbonatı (viterit), susuzlaşdırılmış və ya susuzlaşdırılmamış

11146

14667.97

3522.0

31.6

  2517

  Xırda çay daşı, çınqıl, qırma daş və ya xırdalanmış daş, şosse yolları və ya dəmir yolları üçün beton, ballast aşqarları kimi istifadə edilən; termik emal edilən və ya edilməyən xırda çay daşı, buzlaq daşı və çaxmaq daşı

789

1108.91

319.9

40.5

  2621

  Digər şlak və kül, dəniz yosunlarından (kelplərdən) alınan kül daxil olmaqla; şəhər təsərrüfatı tullantılarının yandırılmasından alınan kül və qalıqlar

604

1104.81

500.8

82.9

  2703

  Torf (torf qırıntısı daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş

715

938.29

223.3

31.2

  2707

  Daş kömür qatranının yüksək temperaturlu qovulmanın yağı və digər məhsulları; aromatik tərkib hissələri kütləsinin qeyri-aromatik hissələrdən artıq olduğu analoji məhsullar

970

1994.62

1024.6

105.6

  2710

  Bitumlu minerallardan alınmış neft və neft məhsulları, xam məhsullar istisna olmaqla; tərkibində bitumlu minerallardan alınmış 70 kütlə % və daha çox neft məhsulları olan; emal edilmiş neft məhsulları

189294

318421.55

129127.6

68.2

  2711

  Neft qazları və digər qaz halında karbohidrogenlər

38257

340275.68

302018.7

789.4

  2818

  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli süni korund; alüminium oksid; alüminium hidroksid

14152

49178.6

35026.6

247.5

  2826

  Flüoridlər, flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun digər kompleks duzları

460

1204.74

744.7

161.9

  2835

  Fosfinatlar (hipofosfitlər), fosfonatlar (fosfitlər) və fosfatlar; kimyavi tərkibi məlum və ya naməlum polifosfatlar

2383

3495.42

1112.4

46.7

  2836

  Karbonatlar peroksokarbonatlar (perkarbonatlar); ammonium karbamat tərkibli texniki ammonium karbonat

3742

6148.15

2406.2

64.3

  2915

  Doymuş asiklik monokarbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların törəmələri

1878

3003.55

1125.6

59.9

  2917

  Polikarbon turşuları, onların anhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların törəmələri

1201

2107.54

906.5

75.5

  2918

  Tərkibində əlavə oksigentərkibli funksional qrupu olan karbon turşuları, onların anhidridləri, halogenanhidridləri, peroksidləri və peroksiturşuları; onların törəmələri

966

2757.53

1791.5

185.5

  2922

  Oksigentərkibli funksional qrupu olan amin birləşmələri

1684

3098.34

1414.3

84.0

  2931

  Digər üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr

130

1320.26

1190.3

915.6

  2932

  Tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan heterosikl birləşmələr

122

1265.61

1143.6

937.4

  2933

  Tərkibində təkcə azot heteroatomu (ları) olan heterosikl birləşmələr

399

1326.32

927.3

232.4

  3004

  Dərman vasitələri, qarışıq olan və olmayan məhsullardan ibarət, terapevtik və profilaktik məqsədlərlə istifadə üçün, dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində pərakəndə satış üçün bağlamalarda qablaşdırılmış

167415

253647.86

86232.9

51.5

  3005

  Pərakəndə satış üçün formalarda qablaşdırılmış və ya əczaçılıq maddələri ilə hopdurulmuş, təbabətdə, cərrahiyyə, stomatologiya və baytarlıqda istifadə üçün nəzərdə tutulmuş pambıq, tənzif, bint və analoji məmulatlar

1380

2664.77

1284.8

93.1

  3006

  Steril cərrahiyyə ketqutu, qan qruplarını təyin etmək üçün reagentlər, ilk yardım göstərilməsi üçün sanitar çantaları və dəstləri, hormonlar, digər əczaçılıq məhsulları

2708

3746.77

1038.8

38.4

  3101

  Heyvan və bitki mənşəli gübrələr, kimyəvi emal edilmiş və ya edilməmiş; heyvan və bitki mənşəli məhsulların kimyəvi emal edilməsi ilə alınmış gübrələr

294

1203.18

909.2

309.2

  3102

  Mineral və ya kimyəvi azot gübrələri

21900

45850.76

23950.8

109.4

  3105

  Tərkibində iki-üç qida elementi azot, fosfor və kalium olan mineral və kimyəvi gübrələr; digər gübrələr

24933

39021.64

14088.6

56.5

  3204

  Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyavi tərkibli sintetik üzvi boyayıcı maddələr; onların əsasında hazırlanan preparatlar; optiki ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr

2545

3601.76

1056.8

41.5

  3207

  Hazır piqmentlər, şüşə səsboğanları və boyalar, emallar və şüşəvari şirələr, anqoblar, maye cilalar və keramika, emal və şüşə istehsalında istifadə edilən analoji preparatlar

1304

2330.1

1026.1

78.7

  3209

  Sintetik polimerlərdən və kimyəvi modifikasiya olunmuş təbii polimerlərdən hazırlanan boyaqlar və laklar, dispersləşdirilmiş və ya sulu mühitdə həll olunmuş

2593

4974.73

2381.7

91.9

  3212

  Boyaların istehsalında istifadə edilən, qeyrisulu mühitdə dispersiləşdirilmiş, maye və ya pastayaoxşar piqmentlər; naxış basma folqası və digər boyayıcı maddələr

738

1127.05

389.1

52.7

  3302

  Ətirli maddələrin qarışıqları və sənaye xammalı kimi istifadə edilən bir və ya daha çox belə maddələr əsasında alınan qarışıqlar; içki istehsalı üçün istifadə edilən ətirli preparatlar

8736

13231.66

4495.7

51.5

  3303

  Ətir və tualet suyu

16630

20136.21

3506.2

21.1

  3304

  Kosmetik vasitələr və ya makiyaj üçün vasitələr və dəriyə qulluq üçün vasitələr, gündən qorunma və ya qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla; manikür və pedikür vəsitələri

20307

27306.86

6999.9

34.5

  3305

  Saç üçün vasitələr

26302

33682.68

7380.7

28.1

  3307

  Təraşa qədər, təraş zamanı və ondan sonra istifadə edilən vasitələr; fərdi təyinatlı dezodorantlar; vanna qəbulu üçün tərkiblər; digər ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri

11186

15723.81

4537.8

40.6

  3403

  Sürtkü materialları (kəsici alətlər üçün, yivlərin yağlanması üçün emulsiyalar, korroziyaya qarşı vasitələr) və toxuculuq materiallarının, dərilərin, xəzlərin yağlı emalı üçün vasitələr

7084

9051.28

1967.3

27.8

  3405

  Ayaqqabı üçün vakslar və kremlər, mebel, döşəmə, avtomobil kuzovları, şüşə və metal üçün cilalayıcılar, təmizləyici pastalar və tozlar və analoji vasitələr

2181

3368.73

1187.7

54.5

  3507

  Fermentlər; ayrı yerdə adları çəkilməyən ferment preparatları

863

1601.47

738.5

85.6

  3804

  Oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta, kimyəvi emal edilmiş və ya emal edilməmiş, liqnin sulfanatları daxil olmaqla

1631

2069.42

438.4

26.9

  3808

  İnsektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımını tənzimləyən vasitələr, dezinfeksiyaedici vasitələr, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış

15169

30968.24

15799.2

104.2

  3811

  Antidetonatorlar, antioksidləşdiricilər, qatran əmələ gəlməyə qarşı ingibitorlar, qatılaşdırıcılar, korroziyaya qarşı maddələr və neft məhsullarına qatılan digər hazır aşqarlar

1716

4224.83

2508.8

146.2

  3812

  Hazır kauçuk vulkanizasiyası sürətləndiriciləri; kauçuk və ya plastmas üçün plastifikasiyaedici birləşmələr, antioksidləşdirici və digər stabilləşdirici tərkiblər

1433

3000.68

1567.7

109.4

  3815

  Kimyəvi reaksiyaların inisiatorları, sürətləndiriciləri və katalizatorları ayrı yerdə adı çəkilməyən

5966

9327.72

3361.7

56.3

  3816

  Odadavamlı sementlər, inşaat məhlulları, betonlar və analoji tərkiblər

2289

4566.54

2277.5

99.5

  3822

  Diaqnostik və ya laborator, altlıqlı reagentlər, hazır diaqnostik və ya laborator, altlıqlı və ya altlıqsız reagentlər; sertifikatlaşdırılmış etalon materiallar

6737

9109.34

2372.3

35.2

  3901

  Etilen polimerləri, ilkin formalarda

39372

53324.8

13952.8

35.4

  3902

  Propilen və ya digər olefinlərin polimerləri, ilkin formalarda

22339

30569.96

8231.0

36.8

  3903

  Stirol polimerləri, ilkin formalarda

4333

6155.31

1822.3

42.1

  3904

  Vinilxlorid və ya digər halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri, ilkin formalarda

12972

23210.37

10238.4

78.9

  3907

  İlkin formalı poliasetallar, digər sadə efirlərin və epoksid qatranları; polikarbonatlar, alkid qatranları, mürəkkəb poliallil efirləri və mürəkkəb digər poliefirlər, ilkin formalarda

17920

28056.68

10136.7

56.6

  3912

  Sellüloza və onun kimyəvi törəmələri, ilkin formalarda

4472

6539.81

2067.8

46.2

  3915

  Plastik kütlənin tullantıları, qırıntıları və skrapı

99.5

1647.74

1548.2

1556.0

  3919

  Plastik kütlədən plitələr, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər, zolaqlar və digər yastı formalar, özüyapışan, rulonlarda olan və ya olmayan

7255

9759.5

2504.5

34.5

  3920

  Plastik kütlədən digər plitələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və lentlər, laylı olmayan, altlıqsız və digər materiallarla birləşdirilməmiş

26379

35160.27

8781.3

33.3

  3921

  Plastik kütlədən plitələr, təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər, digərləri

17591

27586.81

9995.8

56.8

  3923

  Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün plastik kütlədən məmulatlar; tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün plastik kütlədən digər məmulatlar

23277

32723.77

9446.8

40.6

  3924

  Plastik kütlədən yemək və mətbəx qabları, yemək və mətbəx ləvazimatları, digər ev məişət əşyaları və gigiyena və ya tualet əşyaları

10474

14955.54

4481.5

42.8

  4010

  Konveyer lentləri və ötürücü qayışlar və ya beltinq, vulkanlaşdırılmış rezindən

2730

4230.39

1500.4

55.0

  4011

  Təzə pnevmatik rezin şinlər

43924

62083.5

18159.5

41.3

  4015

  Bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezindən geyim və geyim ləvazimatları, müxtəlif məqsədlər üçün

2030

4547.54

2517.5

124.0

  4107

  Aşılanmadan sonra emal edilmiş və ya krast şəklində, iribuynuzlu heyvanların (camış daxil olmaqla) və ya atlar fəsiləsinin heyvanlarının tük örtüyü olmayan gönündən dəri, haçalanmış və ya haçalanmamış

302.9

1248.09

945.2

312.0

  4202

  Sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çantaları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli çantaları, futlyarlar, qoburlar

1504

2148.41

644.4

42.8

  4202

  Sakvoyajlar, çamadanlar, qadın çantaları, iş kağızları üçün keyslər, portfellər, məktəbli çantaları, futlyarlar, qoburlar

12157

18510.71

6353.7

52.3

  4304

  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar

277.5

1159.66

882.2

317.9

  4402

  Ağac kömürü, aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş

246

1036.86

790.9

321.5

  4407

  Meşə materialı, uzununa mişarlanmış və ya yarılmış, təbəqələrə ayrılmış və ya qabığı soyulmuş, yonulmuş və ya yonulmamış, cilalanmış və ya cilalanmamış

73432

127332.45

53900.5

73.4

  4410

  Oduncaqdan və oduncaqlaşmış materialdan hazırlanan ağacyonqarlı plitələr, oriyentirli yonqarı olan plitələr (OSB)

20073

44527.14

24454.1

121.8

  4411

  Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan hazırlanan, qatran və digər üzvi maddələr əlavə edilən və ya edilməyən ağaclifli plitələr

21341

34372.45

13031.5

61.1

  4412

  Yapışqanlı faner, üzərinə faner çəkilmiş panellər və qatlı oduncaqdan hazırlanan analoji materiallar

24523

41754.74

17231.7

70.3

  4802

  Təbaşirlənməmiş kağız və karton, yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən, peforasiya olunmamış kartlar və kağız lentlər, rulonlarda və ya vərəqlərdə

11599

18866.99

7268.0

62.7

  4805

  Digər təbaşirlənməmiş kağız və karton, rulonlarda və ya vərəq şəklində, sonradan emal olunmayan

3310

7873.65

4563.7

137.9

  4810

  Kağız və karton, bir və ya hər iki tərəfi kaolin və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə, hər hansı digər örtüksüz, rulonlar və ya düzbucaqlı vərəqlər şəklində

3376

7051.17

3675.2

108.9

  4813

  Papiros kağızı, ölçü üzrə və ya kitabça, yaxud borucuqlar formasında kəsilmiş və ya kəsilməmiş

645

1257.42

612.4

94.9

  4814

  Divar kağızı və digər divar örtükləri; pəncərələr üçün şəffaf kağız

18269

25548.93

7279.9

39.8

  4818

  Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyena təyinatlı sellüloz lifdən tualet kağızı, sellüloz pambıq və parça; təsərrüfat- məişət, sanitar gigiyena təyinatlı dəsmallar, süfrələr, salfetlər, uşaq bələkləri, tamponlar, anoloji məmulatlar

9978

16433.84

6455.8

64.7

  4819

  Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz lifli kətandan hazırlanmış karton qutular, yeşiklər, qutular, kisələr, paketlər və digər qablaşdırma tarası

15476

20895.22

5419.2

35.0

  4823

  Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş kağız, karton, sellüloz pambıq və sellüloz lifli parçalar və digərləri; kağız kütlədən, sellüloz pambıqdan lifli parçalar və digər məmulatlar

2969

4049.05

1080.1

36.4

  4907

  Poçt markaları, dövlət rüsumu markaları və ya anoloji markalar; gerbli kağızlar; çek kitabçaları; banknotlar; aksiyalar, istiqrazlar və analoji qiymətli kağız formaları

1569

10719.08

9150.1

583.2

  4911

  Digər çap məhsulları, çap reproduksiyaları və fotoqrafiyaları daxil olmaqla

4004

6766.56

2762.6

69.0

  5209

  Tərkibində 85 kütlə%-i və ya daha çox pambıq parçasının lifi olan, səthi sıxlığı 200 q/ kv.m-dan çox pambıq parçalar

363

1207.79

844.8

232.7

  5305

  Hindqozu lifi, abaka (manil çətənəsi), rami və digər tekstil bitki lifləri, xam və ya emal edilmiş, lakin əyrilməmiş; həmin liflərin eşmə, darantı və tullantıları

1395

2662.58

1267.6

90.9

  5407

  Sintetik kompleks saplardan parçalar

23404

42927.63

19523.6

83.4

  5503

  Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz qalmamış sintetik liflər

1331

2069.06

738.1

55.5

  5601

  Toxuculuq materiallarından pambıq (vata) və ondan alınan məmulatlar: uzunluğu 5 mm-dən çox olmayan toxuculuq lifləri (tiftik), toxuculuq tozu və düyünləri

3693

5377.1

1684.1

45.6

  5603

  Toxunmamış materiallar, hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, üzlənmiş və ya üzlənməmiş

1439

3543.73

2104.7

146.3

  5702

  Toxunma xalçalar və digər tekstil döşəmə örtükləri, taftinqsiz və ya flokirlənməyən, kilim , sumax , kermani və analoji əl xalçaları daxil olmaqla

7497

13220.36

5723.4

76.3

  5703

  Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri, taftinqli, hazır və ya hazır olmayan

2638.5

3966.22

1327.7

50.3

  5804

  Tül və digər torşəkili parçalar; maşında və əllə toxunmuş trikotaj parçalar istisna edilməklə, tikə, lent və ya ayrıca ornament şəklində olan krujeva

1496

3392.09

1896.1

126.7

  5806

  Ensiz parçalar; yapışdırılmaqla bərkidilmiş ensiz arğacsız parçalar (boldyuk)

376

1027.23

651.2

173.2

  5811

  Köbəli aralıq qatla və ya başqa üsulla birləşdirilmiş, bir və ya bir neçə qat toxuculuq materiallarından ibarət tikə parçalardan sırınmış toxuculuq materialları

173

1198.74

1025.7

592.9

  5903

  Hopdurulmuş, plastmass material ilə örtülmüş və ya təkrarlanmış materiallar

2432

3195.63

763.6

31.4

  5904

  Linoleum və tekstil əsaslı döşəmə örtükləri, forma üzrə biçilmiş və ya biçilməmiş

1095

1718.33

623.3

56.9

  5911

  Keçədən, fetrdən və ua rezin, dəri və ya başqa materiallarla örtülmüş toxuculuq materialları və texniki məqsədlər üçün məmulatlar

662

1832.03

1170.0

176.7

  6001

  Trikotaj xovlu parçalar maşın və ya əllə toxunmuş, uzunxovlu və tiftikli parçalar daxil olmaqla

1776

6440.74

4664.7

262.7

  6004

  Maşında və əllə toxunmuş eni 30 sm-dən çox və tərkibində 5 kütlə % və ya daha çox elastomer və ya rezin saplar olan trikotaj parçalar

786

1475.29

689.3

87.7

  6006

  Maşınla və ya əllə toxunmuş digər trikotaj parçalar

2736

4735.26

1999.3

73.1

  6101

  Palto, yarımpalto, plaşlar, gödəkçələr, küləkçələr və digər əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatları, kişi və oğlan paltarları

1380

3946.54

2566.5

186.0

  6102

  Palto, yarımpalto, plaşlar, gödəkçələr, küləkçələr və digər əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj məmulatları, qadın və ya qızlar üçün

1209

4585.46

3376.5

279.3

  6103

  Kostyumlar, dəstlər, pencəklər, blayzerlər, şalvarlar, kombinezonlar, brici və şortlar, əllə və ya maşınla toxunmuş trikotaj kişi və oğlan məmulatları

7088

14488.04

7400.0

104.4

  6105

  Kişi və oğlanlar üçün maşında və əllə toxunma trikotaj köynəklər

5616

7257.14

1641.1

29.2

  6107

  Kişi və oğlanlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj alt tumanlar, qısa tumanlar,gecə köynəkləri, pijamalar, hamam xələtləri, ev xələtlərı

2640

3681.69

1041.7

39.5

  6108

  Qadın və ya qızlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj alt yubkaları, qısa tumanlar, gecə köynəkləri, pijamalar, penuarlar, hamam xələtləri, ev xələtləri

6780

9563.1

2783.1

41.0

  6109

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj qollu fufaykalar və digər alt fufaykalar

13991

20590.85

6599.9

47.2

  6110

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj sviterlər, puloverlər, kardiqanlar, jilet və analoji trikotaj məmulatlar

19560

28295.72

8735.7

44.7

  6111

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj uşaq geyimi və uşaq geyim ləvazimatlar

5072

9983.93

4911.9

96.8

  6112

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj idman, xizək və çimərlik kostyumları

3844

5527.31

1683.3

43.8

  6115

  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj kolqotlar, corablar, qolflar və digər corab məmulatları, təzyiqi paylanmış kompressiya corabları daxil olmaqla

4739

7086.26

2347.3

49.5

  6115

  Maşında və ya əldə toxunmuş trikotaj kolqotlar, corablar, qolflar və digər corab məmulatları, təzyiqi paylanmış kompressiya corabları daxil olmaqla

6123

10027.03

3904.0

63.8

  6116

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj əlcəklər, təkbarmaqlı əlcəklər və yarıməlcəklər

1921

2630.64

709.6

36.9

  6117

  Maşın və ya əllə toxunmuş digər trikotaj hazır geyim ləvazimatları və geyim hissələri

779

1207.97

429.0

55.1

  6201

  Palto, yarımpalto, plaşlar, gödəkçələr, küləkçələr və analoji kişi və ya oğlan geyim məmulatları, maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa

6212

9804.48

3592.5

57.8

  6202

  Palto, yarımpalto, plaşlar, gödəkçələr, küləkçələr və analoji qadın və ya qızlar üçün məmulatlar, maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa

6207

11558.9

5351.9

86.2

  6205

  Kişi və oğlan köynəkləri, maşında və ya əldə toxunmuş trikotajdan başqa

6906

8962.53

2056.5

29.8

  6208

  Qadın və qızlar üçün alt mayka və tumanlar, darbalaqlar, kombinasiyalar, alt yubkalar, gecə köynəklər, pijamalar, penuarlar, hamam ev xələtlərı, analoji məmulatlar

803

1978.61

1175.6

146.4

  6208

  Qadın və qızlar üçün alt mayka və tumanlar, darbalaqlar, kombinasiyalar, alt yubkalar, gecə köynəklər, pijamalar, penuarlar, hamam ev xələtlərı, analoji məmulatlar

954

1264.58

310.6

32.6

  6212

  Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj və ya qeyri-trikotaj büstqalterlər, kəmərlər, korsetlər, aşırmalar, qurşaqlar və analoji məmulatlar və onların hissələri

2431

3370.05

939.1

38.6

  6301

  Ədyallar və yol pledləri

1744

2951.44

1207.4

69.2

  6302

  Yataq, stol, tualet və mətbəx ağları

6769

10276.4

3507.4

51.8

  6303

  Pərdələr və daxili pəncərə pərdələri; pərdələr və ya çarpayıar üçün tor haşiyələr

2811

7588.58

4777.6

170.0

  6304

  Digər dekorativ məmulatlar

1236

1699.71

463.7

37.5

  6309

  İstifadə olunmuş geyim və digər məmulatlar

488

1685.22

1197.2

245.3

  6402

  Digər altlıqlı və üstü rezin və ya plastmassdan olan ayaqqabılar

19465

27799.66

8334.7

42.8

  6404

  Altlığı rezindən, plastmassdan, təbii dəridən və üstü toxuculuq materialından olan ayaqqabılar

14336

20326.24

5990.2

41.8

  6406

  Ayaqqabı hissələri; qoyulma içliklər, dabanaltı yastıqcıqlar və analoji məmulatlar; getrlər, qamaşlar və analoji məmulatlar və onların detalları

745

1312.57

567.6

76.2

  6601

  Çətirlər və gün çətirləri (çəlik-çətir, bağ çətirləri və analoji çətirlər daxil olmaqla)

792

1038.58

246.6

31.1

  6702

  Süni küllər, yarpaqlar, barlar və onların hissələri; süni küllərdən, yarpaqlardan və ya barlardan məmulatlar

65

1105.78

1040.8

1601.2

  6805

  Müəyyən forma almaq üçün kəsilmiş və ya tikilmiş, parça, kağız, karton və ya başqa əsasda təbii və ya süni abraziv toz və ya dənə

1081

2003.07

922.1

85.3

  6807

  Asfaltdan və ya analoji materiallardan (məsələn, neft bitumundan və ya daş kömür pekindən) məmulatlar

3647

5321.26

1674.3

45.9

  6809

  Gips və ya onun qarışıqları əsasında məmulatlar

1368

2957.37

1589.4

116.2

  6815

  Daşdan və ya digər mineral maddələrdən məmulatlar (karbon və torf liflərindən məmulatlar daxil olmaqla)

419

1139.12

720.1

171.9

  6902

  Odadavamlı kərpiclər, bloklar və oxşar keramik tikinti materialları, silisium oksid süxurlarından istehsal edilən məhsullardan başqa

3877

8257.62

4380.6

113.0

  6903

  Digər odadavamlı keramik məmulatlar, silisiumlu süxurlardan olan məmulatlardan başqa

643

1996.8

1353.8

210.5

  6907

  Döşəmə üçün plitələr, döşəmə, soba və ya divarlar üçün keramik minalanmamış üzlük lövhəcikləri; mozaika işləri üçün minalanmamış keramik kubiklər və məmulatlar

7794

46124.38

38330.4

491.8

  6910

  Çanaqlar, əlüzyuyanlar, çanaq konsolları, vannalar, bide, unitazlar, boşaldıcı çənlər, pissuarlar və keramikadan anoloji sanitar-texniki məmulatlar

9150

11889.52

2739.5

29.9

  6912

  Yemək qabları, keramikadan olan mətbəx və digər təsərrüfat və tualet məmulatları, farfordan başqa

3277

10144.68

6867.7

209.6

  6914

  Digər keramika məmulatları

511

1338.39

827.4

161.9

  7005

  Termik cilalanmış şüşələr və cilalanmış səthi olan şüşələr, vərəq şəklində, uducu, əksedici qata malik olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal olunmamış

7400

12098.86

4698.9

63.5

  7007

  Təhlükəsiz şüşə, həmçinin möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə

1810

2475.46

665.5

36.8

  7007

  Təhlükəsiz şüşə, həmçinin möhkəmləndirilmiş (bərkidilmiş) və ya çoxqatlı şüşə

1020

2510.55

1490.6

146.1

  7009

  Şüşə güzgülər, çərçivəli və ya çərçivəsiz, arxa görünüş güzgüləri də daxil olmaqla

3798

5316.43

1518.4

40.0

  7013

  Süfrə və mətbəx üçün şüşə qablar, dəftərxana ləvazimatı, ev-bəzək və ya analoji məqsədlər üçün şüşə məmulatlar

12647

20516.21

7869.2

62.2

  7016

  Preslənmiş şüşədən döşənmə üçün blok, plitə, kərpic və digər tikintidə istifadə olunan məmulatlar; mozaika və dekorativ işlər üçün kiçik şüşə kublar və digər formalar

1399

2127.04

728.0

52.0

  7108

  Qızıl (platinlə qalvanik örtüklü qızıl daxil edilməklə), işlənməmiş və ya yarımişlənmiş və ya toz şəkilli

13407

814993.1

801586.1

5978.9

  7113

  Zərgərlik məmulatları və onların qiymətli metallardan və qiymətli metallarla örtülmüş metallardan olan hissələri

8620

14741.05

6121.1

71.0

  7118

  Sikkələr

3374

5574.63

2200.6

65.2

  7202

  Ferroərintilər

6562

11281.85

4719.9

71.9

  7204

  Qara metal tullantıları və qırıntıları; yenidən əridilmək üçün qara metalların külçələri (xəlitə külçələri)

766

8580.92

7814.9

1020.2

  7207

  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar

196

5066.64

4870.6

2485.0

  7210

  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm və ya çox olan, metalla örtülmüş, qalvanik və ya digər örtüklü yastı prokat

68378

94454.78

26076.8

38.1

  7212

  Dəmirdən yastı prokat və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm-dən az, metalla örtülməmiş, qalvanik və ya başqa örtüyü olmayan

1017

5879.21

4862.2

478.1

  7213

  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, isti yayılmış, buxtalara sərbəst sarınmış

10583

23433.17

12850.2

121.4

  7214

  Dəmirdən və aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmamış, döyüldükdən, isti yayılmadan və ya isti preslənmədən başqa, yaymadan sonra burulmuş

25284

64409.19

39125.2

154.7

  7217

  Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan məftillər

6340

15298.88

8958.9

141.3

  7219

  Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı poladdan yastı prokat

2915

4342.49

1427.5

49.0

  7225

  Eni 600 mm və ya çox digər aşqarlanmış poladlardan yastı prokat

2575

10160.41

7585.4

294.6

  7228

  Digər aşqarlanmış poladlardan digər çubuqlar; digər aşqarlanmış poladlardan künclüklər, fasonlu və xüsusi profillər; qazma işləri üçün içiboş çubuqlar

3167

7096.24

3929.2

124.1

  7302

  Qara metallardan hazırlanmış, dəmir yolu və tramvay xətlərində istifadə olunan məmulatlar: relslər, ötürücü ştanqlar və digər köndələn birləşmələr, şpallar, pazlar

56601

68692.28

12091.3

21.4

  7304

  Qara metallardan (tökmə çuqun istisna edilməklə) qaynaq yeri olmayan borular, borucuqlar, içiboş profillər

216671

337344.31

120673.3

55.7

  7306

  Borular, borucuqlar və digər içiboş profillər (məsələn, açıq qaynaq yeri ilə və ya qaynaq edilmiş, pərçimlənmiş və ya analoji yolla birləşdirilmiş), qara metallardan

32259

66259.81

34000.8

105.4

  7309

  İstənilən maddələr üçün (qazdan başqa), qara metallardan rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar, həcmi 300 litrdən çox

12436

17377.18

4941.2

39.7

  7311

  Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazlar üçün qara metallardan qablar

1384

4344

2960.0

213.9

  7311

  Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazlar üçün qara metallardan qablar

736

1153

417.0

56.7

  7314

  Metal parça, şəbəkə, tor və məftil çəpərlər, qara metallardan; qara metallardan deşik-deşik sorucu təbəqələr

3798

5007.73

1209.7

31.9

  7321

  Qara metallardan qızdırıcı peçlər, yemək hazırlamaq üçün peçlər, frityür qabları, kürə sapılcalar, pilitələr üçün odluqlar və qeyri-elektrik analoji məişət cihazları və onların hissələri

3834

7459.02

3625.0

94.5

  7322

  Qara metallardan qeyri-elektrik qızdırıcılı mərkəzi isitmə üçün radiatorlar, havaqızdırıcısı, paylayıcı qurğular və onların hissələri

3765

9202.78

5437.8

144.4

  7323

  Qara metallardan yeməkxana, mətbəx və məişət üçün digər məmulatlar və onların hissələri; qara metallardan yun , mətbəx qablarının təmizlənməsi üçün liflər, əlcəklər

7869

11382.93

3513.9

44.7

  7408

  Mis məftillər

7112

12191.44

5079.4

71.4

  7601

  Emal olunmamış alüminium

1193

1888.07

695.1

58.3

  7604

  Alüminium çubuqlar və profillər

10921

16819.82

5898.8

54.0

  7610

  Alüminium metal konstruksiyalar və onların hissələri (məsələn, körpülər, qüllələr, dirəklər, dam örtükləri, inşaat fermaları, qapılar, pəncərələr)

19245

22240.65

2995.7

15.6

  7612

  Çəlləklər, bankalar, yeşiklər və istənilən maddələr üçün (qazlardan başqa) analoji alüminium qablar, tutumu 300 litrdən çox olmayan

3082

7878.99

4797.0

155.6

  7615

  Alüminiumdan yeməkxana, mətbəx və məişət ehtiyacları üçün məmulatlar və onların hissələri; mətbəx qablarını təmizləmək üçün liflər, yastıqcıqlar və analoji məmulatlar

5547

8386.98

2840.0

51.2

  8201

  Əl alətləri: süngü və çalov kürəkləri, kərki, külüng, çapacaq, yaba və dırmıqlar; balta, dəhrə, bağban qayçısı, dəryaz, oraq, otbiçən üçün bıçaq və analoji kəsici alətlər

706

1363.53

657.5

93.1

  8202

  Əl mişarları; bütün tip mişarlar üçün tiyə ağızları

861

1376.38

515.4

59.9

  8203

  Əyələr, suvand, törpü, kəlbətin, pinset, metalkəsən qayçı, borukəsən dəzgah, deşikaçan və analoji əl alətləri

767

1205.41

438.4

57.2

  8208

  Maşın və ya mexaniki qurğular üçün bıçaq və kəsici tiyələr

516

1300.38

784.4

152.0

  8211

  Kəsici, mişarabənzər və ya yox, tiyələri olan bıçaqlar (ağac kəsmək üçün olan bıçaqlar daxil olmaqla)

710

1144.01

434.0

61.1

  8212

  Ülgüc və onlar üçün tiyələr (tiyələr üçün biçmələrlə)

3588

7069.61

3481.6

97.0

  8301

  Qiymətsiz metallardan asma və taxma qıfıllar, siyirtmələr və siyirtməli çərçivələr, açarlar

4347

5836.8

1489.8

34.3

  8302

  Qiymətsiz metallardan mebel, qapı, pilləkən, pəncərə, pərdə, sərraclıq məmulatları, çamadan, mücrü və analoji məmulatlar üçün istifadə olunan bərkidici armaturlar

16312

21052.11

4740.1

29.1

  8306

  Qiymətsiz metallardan zənglər, sinclər və qeyri-elektrikli analoji məmulatlar; qiymətsiz metallardan statuetka və digər bəzəklər, fotoşəkillər üçün çərçivələr, güzgülər

783

1226.84

443.8

56.7

  8309

  Qiymətsiz metallardan tıxac, qalpaq və qapaqlar, butulka üçün tıxac qapaqlar, tıxac üstlükləri, hermetikləşdirən və digər qablaşdırıcı ləvazimatlar

5717

8854.34

3137.3

54.9

  8403

  Mərkəzi istilik qazanları

10685

28685.28

18000.3

168.5

  8407

  Qığılcımla alışan daxiliyanma mühərrikləri, dövrü və ya irəli-qeri hərəkət edən porşen ilə

1262

5202.34

3940.3

312.2

  8408

  Sıxılmadan alovlanan porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)

1263

8170.66

6907.7

546.9

  8409

  Daxiliyanma mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuş hissələr

14224

19996.99

5773.0

40.6

  8411

  Turboreaktiv və turbovintli mühərriklər, digər qaz turbinləri

15594

71902.81

56308.8

361.1

  8413

  Maye nasosları, məsrəfölçənlə və ya onsuz; mayelər üçün qaldırıcılar

15547

20218.26

4671.3

30.0

  8413

  Maye nasosları, məsrəfölçənlə və ya onsuz; mayelər üçün qaldırıcılar

41325

60204.44

18879.4

45.7

  8414

  Vakuum və ya hava nasosları, digər hava və ya qaz komressorları və ventilyatorları

27077

69926.51

42849.5

158.3

  8415

  Mühərrikli ventilyator və havanın temperaturunu və rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın kondisiyalaşdırılması üçün qurğular

27632

49667.8

22035.8

79.7

  8418

  Soyuducular, dondurucular və digər soyuducu avadanlıqlar, elektrik və ya başqa tipli; istilik nasosları

7312

20295.02

12983.0

177.6

  8418

  Soyuducular, dondurucular və digər soyuducu avadanlıqlar, elektrik və ya başqa tipli; istilik nasosları

30300

51233.79

20933.8

69.1

  8419

  Temperatur dəyişməsi prosesində materialların emalı üçün elektrik və ya qeyri-elektrik qızdırıcı maşınlar, sənaye avadanlıqları; qeyri-elektrik inersiyasız suqızdırıcıları

54067

72783.21

18716.2

34.6

  8421

  Sentrifuqalar, mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla; maye və qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün qurğular və avadanlıqlar

7999

12691.9

4692.9

58.7

  8422

  Qabyuyan maşınlar; butulka və digər qabların yuyulması və qurudulması, doldurulması, etiketlərin yapışdırılması, içkilərin qazlaşdırılması üçün avadanlıqlar

1446

2432.27

986.3

68.2

  8422

  Qabyuyan maşınlar; butulka və digər qabların yuyulması və qurudulması, doldurulması, etiketlərin yapışdırılması, içkilərin qazlaşdırılması üçün avadanlıqlar

7229

34328.19

27099.2

374.9

  8423

  Malların çəkilməsi üçün avadanlıqlar (həssaslığı 0,05 q və ondan artıq olan tərəzilərdən başqa); bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşları

188

1746.85

1558.9

829.2

  8423

  Malların çəkilməsi üçün avadanlıqlar (həssaslığı 0,05 q və ondan artıq olan tərəzilərdən başqa); bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşları

1738

3427.26

1689.3

97.2

  8424

  Maye və toz materiallarının tozlandırılması və ya çilənməsi üçün mexaniki qurğular; yanğınsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamış; pulverizatorlar və anoloji qurğular

19120

41166.71

22046.7

115.3

  8426

  Gəmi derrik-kranları; qaldırıcı kranlar, kabel-kranlar daxil olmaqla; mütəhərrik qaldırıcı fermalar; portal yükləyicilər və qaldırıcı kranla təchiz olunmuş arabacıqlar

8375

39585.7

31210.7

372.7

  8427

  Çəngəlağız avtoyükləyicilər; qaldırıcı və ya yükləyici- boşaldıcı avadanlıqla təchiz olunmuş digər yükləyicilər

2524

15547.7

13023.7

516.0

  8428

  Digər qaldırıcı, yerdəyişdirici, yükləyici və boşaldıcı maşın və qurğular (məs. lift, eskalator, konveyer, kanat yolları)

30114

44345.52

14231.5

47.3

  8429

  Buldozerlər, qreyderlər, planirovşiklər, skreperlər, mexaniki kürəklər, ekskavatorlar, birçalovlu yükləyicilər, toxaclayıcı və yolbasan maşınlar, özügedən

6325

28856.57

22531.6

356.2

  8430

  Yerdəyişmə, planlaşdırma, profilləmə, toxaclama, süxurun, faydalı qazıntıların çıxarılması üçün digər maşın və mexanizmlər; dirəklərin vurulması üçün avadanlıqlar

12016

54127.94

42111.9

350.5

  8432

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar

585

999.17

414.2

70.8

  8432

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün; qazon və ya idman meydançaları üçün katoklar

12106

17708.22

5602.2

46.3

  8433

  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması üçün maşınlar, press çeşidləyicilər; otbiçən və qazonbiçənlər; yumurta, meyvə və məhsulların təmizlənməsi, sortlaşdırılması üçün maşınlar

1980

3308.38

1328.4

67.1

  8433

  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması üçün maşınlar, press çeşidləyicilər; otbiçən və qazonbiçənlər; yumurta, meyvə və məhsulların təmizlənməsi, sortlaşdırılması üçün maşınlar

32468

78614.43

46146.4

142.1

  8436

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün digər avadanlıqlar; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

413

2685.05

2272.1

550.1

  8436

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün digər avadanlıqlar; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

2980

8916.91

5936.9

199.2

  8437

  Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi, taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar

5203

7883.94

2680.9

51.5

  8438

  Yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar

751

1222.67

471.7

62.8

  8438

  Yeyinti məhsullarının və ya içkilərin sənaye istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar

6380

16207.04

9827.0

154.0

  8441

  Kağız kütləsindən, kağız və kartondan məmulat istehsal edən avadanlıqlar, bütün növlərdən olan kəsmə maşınları

310

933.66

623.7

201.2

  8441

  Kağız kütləsindən, kağız və kartondan məmulat istehsal edən avadanlıqlar, bütün növlərdən olan kəsmə maşınları

968

8121.93

7153.9

739.0

  8443

  Silindrlərin və digər çap formalarının çap edilməsi üçün maşınlar; digər çap maşınları, surətçıxarma və faksimil aparatları, onların hissə və ləvazimatları

3144

5916.65

2772.7

88.2

  8443

  Silindrlərin və digər çap formalarının çap edilməsi üçün maşınlar; digər çap maşınları, surətçıxarma və faksimil aparatları, onların hissə və ləvazimatları

4932

11541.64

6609.6

134.0

  8445

  Toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınlar; toxuculuq ipliklərinin hazırlanması üçün əyirmə, eşmə maşınları; barama sarıyan və iplik hazırlayan toxuculuq maşınları

381

24915.03

24534.0

6439.4

  8448

  Toxuculuq dəzgahları və analoji maşınlar üçün yardımçı avadanlıqlar

828

10161.36

9333.4

1127.2

  8450

  Məişətdə və ya camaşırxanalarda istifadə üçün paltaryuyan maşınlar, sıxma qurğuları ilə təchiz olunmuş maşınlar

16853

33847.59

16994.6

100.8

  8451

  Yuyulma, təmizləmə, sıxma, qurutma, presləmə, ağartma, rəngləmə, parça və ya hazır toxuculuq materiallarının üzlənməsi və hopdurulması üçün avadanlıqlar

1174

1233.2

59.2

5.0

  8452

  Tikiş maşınları; tikiş maşınları üçün nəzərdə tutulmuş mebel, əsas və futlyarlar; tikiş maşınları üçün iynələr

33.5

1651.94

1618.4

4831.2

  8454

  Metallurgiyada və ya tökmə istehsalatında istifadə olunan konvertorlar, təknələr, polad qəliblər və tökmə maşınları

791

2844.23

2053.2

259.6

  8455

  Metal-prokat dəzgahları və onlar üçün vallar

451

817.94

366.9

81.4

  8456

  Materialın lazer və digər işıq şüalarının, ultrasəs, elektrik boşalması, elektrokimyəvi və ya plazma-qövs proseslərinin köməyi ilə kənarlaşdırılması yolu ilə emalı üçün dəzgahlar

760

8148.35

7388.4

972.2

  8457

  Emal mərkəzləri, metalların emalı üçün birmövqeli və çoxmövqeli aqreqat dəzgahlar

732

1752.87

1020.9

139.5

  8458

  Metalkəsən tokar dəzgahları

1629

2538.85

909.9

55.9

  8461

  Uzununa və eninə yonma, dəlici, dartıcı, mişarlayıcı, kəsici dəzgahlar, metal-keramikanın kəsici alətlə, materialların kənarlaşdırılması vasitəsi ilə emalı üçün digər dəzgahlar

646

1011.35

365.4

56.6

  8462

  Metalları döymə və ştamplama ilə emal etmək üçün dəzgahlar; metalların emalı üçün əyici, düzləndirici, kəsici, dəlikaçıcı dəzgahlar; metalların emalı üçün məngənələr

2379

7543

5164.0

217.1

  8463

  Materialı kənarlaşdırmamaqla metal və ya metal- keramikanın emalı üçün digər dəzgahlar

181

2488.88

2307.9

1275.1

  8464

  Daşın, keramikanın, betonun, asbosementin və analoji mineral materialların və ya şüşənin soyuq emalı üçün dəzgahlar

766

2605.3

1839.3

240.1

  8466

  Metalların emalı avadanlıqları üçün hissələr və ləvazimatlar, alət və detalların bərkidilməsi üçün qurğular, yivaçan və bölücü başlıqlar, dəzgahlar üçün digər xüsusi qurğular

1976

3486.9

1510.9

76.5

  8467

  Pnevmatik, hidravlik və ya elektrik və ya qeyri-elektriki mühərriklə əl alətləri

810

1112.72

302.7

37.4

  8467

  Pnevmatik, hidravlik və ya elektrik və ya qeyri-elektriki mühərriklə əl alətləri

3300

7874.69

4574.7

138.6

  8470

  Sayma üçün maşınlar və hesablayıcı funksiyası olan cib maşınları; mühasibat maşınları, poçt markalayıcı maşınlar, bilet aparatları və hesablayıcı qurğuları olan digər maşınlar; kassa aparatları

1552

4379.25

2827.3

182.2

  8471

  Hesablayıcı maşınlar və onların blokları; maqnit və optik hesablayıcı qurğular, kodlaşdırılmış formada məlumatı informasiya daşıyıcılarına köçürmək üçün maşınlar

48335

64320.57

15985.6

33.1

  8473

  Hesablayıcı maşınlar və digər dəftərxana avadanlıqları üçün hissələr və ləvazimatlar

4769

106041.96

101273.0

2123.6

  8474

  Bərk halda olan torpaq, daş, filiz və digər mineral qazıntıların çeşidlənməsi, yuyulması, xırdalanması, qarışdırılması və ya yoğurulması üçün avadanlıq

6881

9344.48

2463.5

35.8

  8474

  Bərk halda olan torpaq, daş, filiz və digər mineral qazıntıların çeşidlənməsi, yuyulması, xırdalanması, qarışdırılması və ya yoğurulması üçün avadanlıq

8523

19370.24

10847.2

127.3

  8477

  Rezin və ya plastmassın emalı və ya bu materiallardan məhsul istehsalı üçün avadanlıqlar

8097

17814.31

9717.3

120.0

  8482

  Kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər

5080

8135.92

3055.9

60.2

  8484

  Digər materialla birləşmiş metal təbəqədən və ya iki və daha artıq metal laylarından hazırlanmış ara qatlar və analoji birləşdirici elementlər; mexaniki bərkitmələr

5195

9143.5

3948.5

76.0

  8501

  Elektrik mühərrikləri və generatorları (elektrik generatoru qurğularından başqa)

8269

11878.03

3609.0

43.6

  8504

  Elektrik transformatorları, statik elektrik dəyişdiricləri, induktivlik makaraları və drossellər

35356

48545.01

13189.0

37.3

  8507

  Elektrik akkumlyatorları, onlar üçün düzbucaqlı və digər formada seperatorlar daxil olmaqla

19615

23682.1

4067.1

20.7

  8508

  Tozsoranlar

4009

9035.14

5026.1

125.4

  8509

  Elektrik mühərrikləri ilə təchiz edilmiş məişət elektromexaniki maşınlar, tozsoranlardan başqa

4100

8602.37

4502.4

109.8

  8510

  Elektrik üzqırxanları, saçqırxan maşınlar və tüklərin təmizlənməsi üçün elektrik mühərrikli cihazlar

928

1571.77

643.8

69.4

  8511

  Daxiliyanma mühərriklərinin qığılcımla və ya yanacaq qarışığının sıxılması ilə işə salınması üçün elektrik avadanlıqları; generatorlar və bu mühərriklərdə istifadə olunan cərəyankəsicilər

324

803.93

479.9

148.1

  8511

  Daxiliyanma mühərriklərinin qığılcımla və ya yanacaq qarışığının sıxılması ilə işə salınması üçün elektrik avadanlıqları; generatorlar və bu mühərriklərdə istifadə olunan cərəyankəsicilər

3465

5578.86

2113.9

61.0

  8515

  Elektrik lazer və ya digər işıq, foton, ultrasəs, elektron-şüa, plazma-qövs lehimləmə və qaynaq üçün aparatlar

2722

3785.02

1063.0

39.1

  8516

  İnersiyasız və akkumulyasiya edici elektrik su qızdırıcıları, batırılma elektrik qızdırıcı cihazlar; mühitin və torpağın isidilməsi üçün elektrik avadanlıqları, saçlar üçün elektrotermik cihazlar və əl quruducuları; elektrik ütüləri

20607

31813.49

11206.5

54.4

  8517

  Telefon aparatları, mobil və başqa simsiz rabitə üçün telefon aparatları; səsi, şəkili və başqa məlumatı ötürən və qəbuledən digər aparatlar, naqilsiz və naqilli rabitə şəbəkəsində komunikasiya üçün aparatlar

95453

183287.86

87834.9

92.0

  8518

  Mikrofonlar və onlar üçün altlıqlar; reproduktorlar; baş telefonları və qulaqcıqlar, mikrofondan və reproduktordan ibarət dəstlər; elektrik səs tezliyi gücləndiriciləri

4296

6124.09

1828.1

42.6

  8519

 Səsyazma qurğuları olan və ya səsləndirici aparatlar

438

768.61

330.6

75.5

  8521

 Videoyazı və ya videocanlandırıcı aparaturalar, videotyunerlə birlikdə və ya onsuz

1503

3133.88

1630.9

108.5

  8523

  Səs yazılışı və başqa hallar üçün disklər, lentlər, məlumat saxlayanılması üçün qurğular, intelektual kartoçkalar və digər daşıyıcılar, yazılmış və yazılmamış

12306

45887.4

33581.4

272.9

  8525

 Radioyayım və televiziya üçün ötürücü aparatura; televiziya kameraları, rəqəmsal kameralar və yazan videokameralar

5984.5

12897.69

6913.2

115.5

  8526

 Radiolokasiya, radionaviqasiya aparaturası və distansion idarə olunan radio aparaturalar

2086

7256.53

5170.5

247.9

  8528

Tərkibinə televiziya üçün qəbuledici aparatura daxil olmayan monitor və proyektorlar; radioqəbuledici, səs və təsviri yazan və canlandıran apparatura daxil edilən və edilməyən televiziya rabitəsi üçün qəbuledici aparaturalar

36384

70066.92

33682.9

92.6

  8539

  Elektrik közərmə və ya qazlaboşalan lampaları, germetik, işığı istiqamətlənmiş lampalar daxil olmaqla, eləcə də ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar; qövs lampaları

8322

10459.06

2137.1

25.7

  8541

  Diodlar, tranzistorlar və analoji yarımkeçirici cihazlar; fotoyahəssas yarımkeçirici cihazlar; işıq saçan diodlar; toplu şəklində olan pyezoelektrik kristallar

948

3387.37

2439.4

257.3

  8543

  Elektrik maşınları və fərdi funksiyaları olan aparaturalar, bu qrupun başqa yerində təsnif olunmayanlar

4873

7920.02

3047.0

62.5

  8545

  Elektrotexnikada tətbiq edilən kömür elektrodlar, kömür şotkalar, lampalar və batareyalar üçün kömürlər, qrafitdən və karbonun başqa növlərindən digər məmulatlar

10036

35830.89

25794.9

257.0

  8546

  İstənilən materialdan elektrik izolyatorları

1204

3668.89

2464.9

204.7

  8608

  Dəmiryol və tramvay xətləri üçün yol avadanlıqları; mexaniki siqnal avadanlıqları, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin edən avadanlıqlar; bu avadanlıqların hissələri

1325

21703.59

20378.6

1538.0

  8701

  Traktorlar

41769

64769.71

23000.7

55.1

  8702

  Sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələri

6203

15874.76

9671.8

155.9

  8703

  Əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələri, sərnişin- yük avtomobil-furqon və yarış avtomobilləri daxil olmaqla

120255

407634.81

287379.8

239.0

  8704

  Yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələri

10326

33241.56

22915.6

221.9

  8705

  Xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələri (məs. qəza-yük avtomobilləri, avtokranlar, yanğınsöndürən nəqliyyat vasitələri, avtobetonqarışdırıcılar)

9516

17689.64

8173.6

85.9

  8707

  Motorlu nəqliyyat vasitələri üçün kuzovlar (kabinə daxil edilməklə)

605

1183.14

578.1

95.6

  8708

  Motorlu nəqliyyat vasitələri üçün hissələr və ləvazimatlar

46691

67923.83

21232.8

45.5

  8711

  Motosikllər (mopedlər) və yardımçı mühərrikli velosipedlər, qoşulma araba ilə və onsuz; qoşulma arabalar (kolyaska)

275

609.69

334.7

121.7

  8712

  İkitəkərli velosipedlər və digər velosipedlər, mühərriksiz

2768

5461.73

2693.7

97.3

  8713

  Əlil arabaları, mühərrik və ya başqa hərəkət mexanizmləri ilə təchiz olunmuş və ya olunmamış

355

889.34

534.3

150.5

  8714

  Motosikllər, velosipedlər və əlil arabaları üçün hissələr və ləvazimatlar

946

1471.94

525.9

55.6

  8715

  Uşaq arabaları və onların hissələri

1249

2400.14

1151.1

92.2

  8716

  Yedəklər və yarımyedəklər; digər özüyeriməyən nəqliyyat vasitələri; onların hissələri

389

2067.98

1679.0

431.6

  8716

  Yedəklər və yarımyedəklər; digər özüyeriməyən nəqliyyat vasitələri; onların hissələri

10136

19118.43

8982.4

88.6

  9011

  Mürəkkəb optik mikroskoplar

467

1552.79

1085.8

232.5

  9015

  Geodezik və ya topoqrafik, hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya geofiziki alətlər; məsafəölçənlər

2956

4792.21

1836.2

62.1

  9015

  Geodezik və ya topoqrafik, hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya geofiziki alətlər; məsafəölçənlər

6285

9863.29

3578.3

56.9

  9017

  Rəsmxət, nişanqoyma və ya riyazi hesablamalar üçün alətlər; xətti ölçüləri ölçmək üçün əl alətləri

811

1148.27

337.3

41.6

  9018

  Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq alət və cihazları, ssintiqrafik aparatlar, digər tibbi elektrik aparatları, görməni müayinə etmək üçün cihazlar daxil edilməklə

6374

11864.6

5490.6

86.1

  9018

  Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq alət və cihazları, ssintiqrafik aparatlar, digər tibbi elektrik aparatları, görməni müayinə etmək üçün cihazlar daxil edilməklə

983

3348.35

2365.4

240.6

  9018

  Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq alət və cihazları, ssintiqrafik aparatlar, digər tibbi elektrik aparatları, görməni müayinə etmək üçün cihazlar daxil edilməklə

21758

30648.74

8890.7

40.9

  9021

  Ortopedik ləvazimatları, qoltuq ağacları, cərrahiyyə kəmərləri və bandajlar; sınıqların müalicəsi üçün şinlər və digər qurğular; süni bədən hissələri; eşitmə aparatları

4632

6172.99

1541.0

33.3

  9022

  Rentgen, alfa-, beta- və ya qamma-şüalanmalarının təsirinə əsaslanan aparatlar, rentgenoqrafik və ya radioterapevtik müayinə aparatları, rentgen trubkaları və generatorları

1745

11950.01

10205.0

584.8

  9024

  Materialların bərkliyini, möhkəmliyini, sıxılmasını, elastikliyini və digər mexaniki xüsusiyyətlərini sınaqdan keçirmək üçün maşın və cihazlar

1222

2463.56

1241.6

101.6

  9027

  Fiziki və kimyəvi analizlər üçün cihaz və aparatura; özlülük, genişlənmə, səthi gərilmə və digər parametrlərin ölçülməsi və nəzarəti üçün cihaz və aparaturalar

15371

19456

4085.0

26.6

  9031

  Başqa yerdə təsnif edilməyən ölçü və ya nəzarət cihazları, qurğuları və ya maşınları; profil proyektorları

10047

14647

4600.0

45.8

  9102

  Qol, cib saatları və digərləri, öz üzərində və ya özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmuş, saniyəölçənlər

4330

6741.55

2411.6

55.7

  9105

  Öz üzərində və ya özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar, digərləri

681

1342.37

661.4

97.1

  9402

  Tibbi, cərrahi, stomatoloji və ya baytarlıq mebelləri; bərbərxana kresloları və fırlanan, əyilmə və qalxma qurğuları olan kreslolar; onların hissələri

1343

3463.91

2120.9

157.9

  9503

  Üçtəkərli velosipedlər, samokatlar, pedallı avtomobillər və təkərli oyuncaqlar; kuklalar üçün uşaq arabaları, kuklalar; digər oyuncaqlar; kiçildilmiş ölçülü modellər

9200

16689

7489.0

81.4

  9504

  Əyləncə üçün mallar, stolüstü və otaq oyunları, pinbol, bilyard stolları, kazino üçün xüsusi stollar və keqelbanlar üçün avtomatik avadanlıqlar daxil olmaqla

1191

1636.67

445.7

37.4

  9505

  Karnavallar, bayramlar üçün məmulatlar və ya şənlik üçün digər məmulatlar, fokus və zarafatlar üçün əşyalar

1862

2640.2

778.2

41.8

  9506

  Bədən tərbiyəsi, gimnastika, yüngül atletika, idmanın digər növləri üçün inventar və avadanlıqları; üzgüçülük hovuzları

3584

8607

5023.0

140.2

Yekun

3734774

7836497.28

2932522.1

34.4

Oxşar yazılar

5 günə biznes qurmaq… – MÜSAHİBƏ

"İş Qurdu" layihəsinin növbəti qonağı "Ninja Kids Club"un təsisçisi Həvva xanım olub. https://www.youtube.com/watch?v=YxRFfsHEV-A&ab_channel=Maffinagency

“Evimi satıb işçilərin maaşını verdim” – MÜSAHİBƏ

"İş qurdu" komandası olaraq Şəki sakini "Qinyatogulları" arıçılıq təsərrüfatının sahibi Lətif Qinyətoğlunun qonağı olduq. Lətif bəy bizə arıçılıq biznesini...

Naxçıvanda yeni qeydiyyata alınmış hüquqi şəxslərin sayı 36 dəfə artıb

Bu ilin yanvar-mart aylarında Naxçıvan MR-da 1 441 yeni vergi ödəyicisi qeydiyyata alınıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət...

Azərbaycanda bu il mehmanxanalar 86.6 faiz istifadəsiz qalıb

2023-cü ilin yanvar-mart aylarında mehmanxana (hotel) və mehmanxana tipli obyektlərdə keçirilmiş gecələmələrin sayı 2022-ci ilin eyni dövrü ilə...